24
07 2020
639

Investițiile în orașele-poli vor asigura creșterea economică regională

Municipiile Edineț, Soroca, Ungheni, Orhei, Cahul, Comrat care, conform unor studii, posedă potențialul necesar de a deveni motoare ale creșterii economice la nivel național și regional, vor beneficia de un program de suport în dezvoltarea regională.
 
Pe agenda ședinței secretarilor generali din 23 iulie curent a fost inclus proiectul  cu privire la aprobarea Programului Național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova.

 

Programul constă în crearea unei rețele de orașe atractive pentru locuitori, antreprenori și vizitatori care generează creștere, ocupare a forței de muncă și stimulează dezvoltarea zonelor teritoriale adiacente.

 

Pentru a beneficia de Program, autoritățile publice locale ale municipiilor beneficiare vor asigura constituirea cadrului instituțional necesar și vor elabora și aproba Planurile operaționale de implementare a Programului la nivel local.

 

Programul va fi susținut financiar din contul și în limita alocațiilor aprobate în bugetul de stat, din sursele localităților beneficiare și resurse financiare ale programelor de asistență externă.

 

Obiectivele programului sunt îmbunătățirea mobilității și a calității infrastructurii de acces și a legăturilor acestora cu zonele înconjurătoare, dezvoltarea și echiparea infrastructurilor și serviciilor de suport economic pentru a stimula competitivitatea și sporirea atractivității și a potențialului lor de a genera creșterea calității vieții cetățenilor.

 

În cadrul programului vor fi susținute financiar proiecte de dezvoltare a municipiilor desemnate orașe-poli de creștere și a localităților rurale din zona lor de influență pe următoarele componente :

 

  • Conectivitate și mobilitate urbană, axată pe modernizarea infrastructurii drumurilor și serviciilor urbane de transport public

 

  • Competitivitate și susținerea activităților economice bazată pe dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a dezvoltării sectorului privat și atragere a investițiilor străine

 

  • Revitalizarea urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice axată pe satisfacerea celor mai stringente aspecte ale calității vieții în orașe

 

  • Modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și rețelelor de utilități publice, prin asigurarea adecvată a populației cu servicii de apă, canalizare, salubrizare și iluminat stradal.

 

Programul va fi implementat în trei etape:

– de pregătire (termen estimativ – 6 luni după aprobarea Programului) 

etapa I de implementare ( 2,5 ani (pe parcursul perioadei 2021-2023))

etapa II de implementare (2 ani (2024-2025)).

Conform proiectului, pentru asigurarea unui nivel minim de dezvoltare socio-economică a acestor municipii – care ar corespunde unor criterii de bază de definire a unui oraș-pol de creștere – sunt necesare investiții publice de circa 5,4 mld. lei, inclusiv: 1,2 mld. lei – pentru mun. Soroca, 1,25 mld. lei – pentru mun. Comrat, 1,13 mld. lei – pentru mun. Ungheni, 832 mil. lei – pentru mun. Cahul, 576 mil. lei – pentru mun. Edineț și 415 mil. lei – pentru mun. Orhei.

 

Potrivit datelor oficiale, în anul 2019 în toate cele șase municipii nivelul salariului mediu a fost sub media națională (7256 lei), ceea ce denotă o predominare a activităților economice cu productivitate scăzută. Cel mai mare nivel al salariului mediu se înregistrează în municipiile Cahul (6975 lei) și Orhei (6923 lei), urmate de mun. Ungheni (6096 lei) și Edineț (5139  lei). Cel mai mic nivel al salariului mediu se înregistrează în mun. Soroca (4500 lei).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.