09
07 2013
1554

Ion Prisăcaru: „Versiunea electronică a revistei va deveni un instrument pentru a promova în masă cultura fiscală”

Astăzi, 9 iulie 2013, în sala de ședințe a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat a avut loc conferința de presa cu genericul: „Versiunea electronică a Publicaţiei Periodice „Monitorul Fiscal FISC.md” - instrument modern de promovare a transparenţei şi politicii de parteneriat între societate şi SFS”, la care au participat dl Ion Prisăcaru – șef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și dl Vitalie Coceban - administrator al Î.S. „Fiscservinform”. Conferința de presă a fost deschisă de dl Ion Prisăcaru, care în discursul său a menționat că pentru a continua, îmbunătăţi şi impulsiona ritmul de dezvoltare a administrării fiscale, în ultimul timp au fost lansate o serie de acţiuni menite să micşoreze costurile suportate de contribuabili pentru calcularea şi achitarea impozitelor. O atenţie deosebită se acordă sporirii calităţii serviciilor prestate contribuabililor. Se implementează prestarea serviciilor fiscale doar în baza proceselor şi procedurilor standardizate şi computerizate. Acţiunile iniţiate de către Serviciul Fiscal de Stat, inclusiv şi lansarea versiunii electronice a Publicaţiei Periodice „Monitorul Fiscal FISC.md”, servesc drept instrumente moderne de promovare a transparenţei şi politicii de parteneriat între societate şi organul fiscal. Aceste acţiuni sunt în corespundere şi cu recomandările organismelor internaţionale şi vin să traseze o linie clară de dialog şi cooperare dintre administraţia fiscală şi ”partenerii” acesteia – contribuabilii. Dl Vitalie Coceban, a făcut o prezentare expres a ediţiei electronice „Monitorul fiscal FISC.md”. Versiunea electronică a revistei – este o noua etapa de maturizare a publicaţiei periodice „Monitorul fiscal FISC.md” cu un set nou de instrumente pe net şi noi posibilităţi pentru contribuabili. Utilizând la maximul soluţiile şi instrumentele societăţii informaţionale am orientat dezvoltarea produsului spre două obiective: extinderea acoperirii şi amplificarea funcţională. Extinderea acoperirii, ar însemna lărgirea semnificativă a auditoriului de cititori, aducând revista şi utilizatorilor din spaţiul internet. Amplificarea funcţională a productului însemna că, cu aceleaşi condiţii şi cu aceleaşi costuri de abonament, cititorii vor primi un volum mai amplu de informaţie. În final, dl Prisăcaru a mulțumit reprezentanților mass - media pentru susținerea acțiunilor Serviciului Fiscal de Stat în informarea și educarea contribuabililor în spiritul onorării benevole a obligațiunilor fiscale.

via servicii.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.