30
12 2020
2362

IPC21: reflectarea impozitului pe venit din dividende

Conform modificărilor operate prin Legea nr.257/2020 la Codul fiscal (art.901), începând cu anul 2021 dobânzile achitate persoanelor fizice rezidente devin venituri impozabile, din care se va reține un impozit în mărime de 3%, ceea ce constituie 25% din cota standard aprobată pentru anul 2021. Astfel, plătitorii acestor venituri (băncile, asociațiile de economii și împrumut, emitenții de valori mobiliare corporative) vor reține impozitul respectiv.
 
În scopul simplificării procedurii de declarare și de onorare a obligațiilor fiscale ale persoanelor fizice, Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul ordinului cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.94 din 30 iulie 2020 prin care a fost aprobat formularul tipizat (Forma IPC21) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat.
 
Autoritatea propune modificarea formularului dării de seamă IPC21, tabelul nr.1 fiind completat cu rândul 22„Dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente (art.901 alin.(37) din CF). Codul sursei de venit – DOB BA, în col.6 – „x””.  Conform proiectului, impozitul pe venit aferent codurilor sursei de venit DIV a) și DIV b), specificate în tabelul nr.1 vor fi transferate la codul ECO 111230 Impozit pe venit reținut din suma dividendelor achitate.
 
Respectiv, este necesară și completarea Instrucțiunii aprobate prin anexa nr.2 la Ordinul nr.94/2020, fiind inclusă denumirea și codul clasificațiilor economice la care urmează a fi achitat impozitul pe venit pentru tipurile sursei de venit indicate în tabelul nr.1.
 
Promovarea proiectului în cauză va permite contribuabililor de a avea o certitudine la declararea impozitului pe venit reținut din dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente, precum și va contribui la reducerea timpului și efortului depus de contribuabili pentru efectuarea achitării impozitului pe venit, precum și la diminuarea numărului de plăți transferate eronat la buget și, respectiv, a timpului necesar pentru corectarea lor, se spune în nota de întemeiere a proiectului.
 
Amintim, modificările operate în Codul fiscal prevăd că dividendele achitate persoanelor juridice rezidente din anul 2021 devin venituri neimpozabile. Anterior cota impozitului pe venit aplicat acestora constituia 6%.
 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.