09
10 2019
608

ÎS „Calea ferată din Moldova” va fi reorganizată prin separare

Proiectul hotărârii de Guvern, ce urmează a fi discutat în cadrul ședinței secretarilor de stat, prevede reorganizarea prin separare a Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova" în trei societăți pe acțiuni: 1) SA „Infrastructura Căilor Ferate din Moldova”; 2) SA „Transport Feroviar de Marfă”; 3) SA „Transport Feroviar de Călători”. Proiectul a fost elaborat în temeiul Legii nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, precum și Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, care prevede că, în termen de 24 luni de la intrarea ei în vigoare, Guvernul urmează să inițieze reorganizarea întreprinderilor de stat în alte forme de organizare prevăzute de legislație. Suplimentar, întreprinderea urmează a fi reorganizată prin separare în trei societăți pe acțiuni independente pentru infrastructură, călători și marfă și în conformitate cu Concepția pentru restructurarea sectorului feroviar al Î.S. „Calea Ferată din Moldova" aprobată prin hotărâre de Guvern. Totodată, pentru asigurarea unei gestionări corporative inteligente și eficiente, orientată spre atragerea investițiilor menite să modernizeze semnificativ infrastructura căilor ferate, proiectul prevede crearea unei noi SA „Căile Ferate din Moldova", căreia Agenția Proprietății Publice îi va cesiona exercitarea drepturilor de acționar și de administrare a proprietății de stat în societățile pe acțiuni create ca rezultat al reorganizării. Astfel, Î.S. „Calea Ferată din Moldova” nu va fi lichidată în urma propusei reorganizării prin separare. Documentul prevede și instituirea Comisiei de reorganizare a ÎS, în componența căreia vor fi incluși reprezentanți ai fondatorului, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Finanțelor și întreprinderii supuse reorganizării. Comisia urmează să efectueze inventarierea și delimitarea pe domenii a patrimoniului „Caii Ferate din Moldova”. În conformitate cu prevederile Legii nr.246/2017, bunurile determinate domeniului public al statului vor fi transmise societăților nou constituite doar cu drept de gestiune economică.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.