24
05 2018
1597

ÎS vor avea mai mult timp pentru perfectarea corectă a dărilor de seamă

Termenul de prezentare a dării de seamă anuale privind mărimea și circulația proprietății publice va fi extins de la 25 ianuarie la 31 martie. Cabinetul de miniștri a aprobat ieri o hotărâre în acest sens, cu scopul asigurării veridicității datelor raportate incluse în dările de seamă. Menționăm că potrivit prevederilor în vigoare ale Hotărârii Guvernului nr. 568 din 6 mai 2008, întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat urmează să prezinte darea de seamă prenotată aferentă rezultatelor anuale până la data de 25 ianuarie. Acest fapt cauzează furnizarea unor date preliminare și inexacte privind activitatea anuală a entităților, întrucât la această dată entitățile sunt în proces de întocmire și auditare a situațiilor financiare și de aprobare a acestora de către consiliul de administrație și fondator. Prevederile proiectului nu au un impact asupra activității de întreprinzător și implementarea acestora nu necesită resurse suplimentare de la bugetul de stat. Transferul termenului de prezentare a rapoartelor va asigura corelarea termenelor de prezentare de către întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat a dării de seamă privind mărimea și circulația proprietății publice aferentă rezultatelor anuale ale activității cu termenele stabilite pentru prezentarea situațiilor financiare anuale Serviciului situațiilor financiare pe lângă Biroul Național de Statistică.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.