16
09 2021
203

ISM: 10989 încălcări şi abateri de la prevederile legislației

Pe parcursul lunilor ianuarie-august ale anului 2021, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) au efectuat, sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă 1610 controale, inclusiv 1177 – în domeniul raporturilor de muncă, 404 – securității și sănătății în muncă și 29 – mixte la unitățile cu un număr total de 80,8 mii salariaţi.
 
Din numărul total de controale efectuate, 1245 au fost planificate (dintre care 337 – în sectorul public și 908 – în sectorul privat) şi 365 – inopinate (128 – în sectorul public și 237 –în sectorul privat). Cu deplasarea în teren la agentul economic au fost efectuate 699 controale, iar 911 – din oficiu.

 

Conform datelor făcute publice de ISM, în rezultatul acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese-verbale de control, în care au fost stabilite și consemnate 10989 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative, din care 7402 - în domeniul raporturilor de muncă și 3587 – în domeniul securității și sănătății în muncă.

 

Analiza rezultatelor controalelor denotă că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului și respectarea termenilor de plată a acestuia și lacune în organizarea activității de protecție și prevenire la nivel de unitate.

 

În vederea monitorizării modului şi termenilor de achitare a salariilor, au fost efectuate 258 controale (123 planificate și 135 inopinate) la unități, care au admis restanţe la plata salariilor și altor plăți în sumă de 39,4 mil. lei față de 3569 angajați. Inspectorii de muncă au întocmit procese-verbale de control, fiind stabiliți termeni de lichidare a restanţelor salariale.

 

Totodată, pentru încălcarea intenționată a termenelor de plată a salariilor, indemnizaţiilor şi altor plăţi cu caracter permanent inspectorii de muncă au încheiat, în opt luni ale anului curent, 32 procese verbale cu privire la contravenţie, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată. Drept urmare a acțiunilor inspectorilor de muncă, salariaților le-au fost achitate plăți restante în sumă de circa 5,8 mil. lei.

 

 

Sub aspectul realizării obiectivului „Intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor fiscale şi contracarării fenomenului „muncii la negru”, la 14 angajatori persoane juridice și 19 angajatori persoane fizice au fost depistate 58 persoane ce activau fără forme legale de angajare. Pentru prestarea muncii de către salariați fără a avea încheiat un contract individual de munca în formă scrisă și utilizarea muncii nedeclarate, au fost încheiate 32 procese verbale cu privire la contravenţie, care de asemenea au fost înaintate spre examinare instanței de judecată.

 

Pentru contracararea practicii de achitare a salariilor „în plic” și a „muncii la negru”, în perioada de raportare au fost efectuate 4 controale planificate și 2 inopinate cu reprezentații sindicatului din învățământ și 3 controale planificate în comun cu reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat, cu încheierea unui process verbal cu privire la contravenție. De asemenea, au fost examinate 19 sesizări ale Inspectoratului de poliție privind depistarea muncii nedeclarate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.