26
05 2022
410

ISM a efectuat în patru luni 211 controale inopinate

Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM), sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă au verificat în lunile ianuarie-aprilie curent  695 unități (cu un număr de 55,2 mii salariaţii), inclusiv 400 unități din sectorul real, 291 autorități – din sectorul public și 4 angajatori persoane fizice. Astfel, au fost efectuate 252 controale în domeniul raporturilor de muncă, 51 – securității și sănătății în muncă, 386 – complexe și 6 – în domeniul migrației de muncă.
 
Potrivit datelor ISM, din numărul total de verificări 484 constituie controale planificate (225 – în sectorul public și 259 – în sectorul real) şi 211 – inopinate (66 – în sectorul public și 145 – în sectorul real). Cu deplasarea în teren la agenții economici au fost efectuate 526 controale (în sectorul public – 246 verificări și 280 – în sectorul real), iar 169 – din oficiu (în sectorul public – 58 controale și 111 – în sectorul real).
 
Ca urmare al acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese-verbale de control, în care au fost stabilite și consemnate 7597 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative, dintre care 3968 în domeniul raporturilor de muncă și 3629 – în domeniul securității și sănătății în muncă. Activităţile de inspecție întreprinse au demonstrat că angajatorii cel mai frecvent comit încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului și respectarea termenelor de plată a acestuia și admit lacune în organizarea activității de protecție și prevenire la nivel de unitate.
 
De menționat că, în scopul monitorizării modului şi termenilor de achitare a salariilor, au fost efectuate 132 controale (63 – planificate și 69 – inopinate) la unități, care au admis restanţe salariale și neachitarea altor plăți în sumă de circa 65,8 mil. lei față de 8618 angajați. Inspectorii de muncă au întocmit procese-verbale de control, planuri de remediere, stabilind termeni de lichidare a restanţelor. În rezultat, din partea angajatorilor au parvenit informații privind achitarea salariaților a plaților restante în sumă de 1,04 mil. lei. Totodată, pentru admiterea restanțelor salariale au fost încheiate 6 procese-verbale cu privire la contravenție în temeiul art.57 alin.1 din Codul contravențional, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată.
 
În contextul depistării evaziunilor fiscale, contracarării fenomenului „muncii la negru” și minimizării practicii de achitare a salariilor „în plic”,  la 14 angajatori persoane juridice și 4 angajatori persoane fizice au fost depistate 24 persoane, ce activau fără forme legale de angajare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.