17
11 2021
326

ISM: angajatorii continuă să încalce normele legale ce țin de stabilirea și plata salariului

În lunile ianuarie-octombrie ale anului 2021, inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) au efectuat 2050 controale, dintre care 1394 – în domeniul raporturilor de muncă, 615 – privind securitatea și sănătatea în muncă și 41 – mixte la unitățile cu un număr de 102,7 mii salariaţi. 
 
Din numărul total de controale efectuate, 1614 au fost planificate (392 – în sectorul public și 1222 – în sectorul privat) şi 436 inopinate (inclusiv 152 în sectorul public și 284 – în sectorul privat). Cu deplasarea în teren la agentul economic au fost efectuate 1009 controale, iar 1041 – din oficiu.

 

Conform datelor ISM, în rezultatul acțiunilor de inspecție au fost stabilite și consemnate 14369 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative, din care 8743 în domeniul raporturilor de muncă și 5626 – în domeniul securității și sănătății în muncă. Inspectorii reiterează că controalele efectuate scot în evidentă faptul că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale ce țin de stabilirea salariului și respectarea termenilor de plată a acestuia, precum și de organizarea activității de protecție și prevenire la nivel de unitate.

 

Astfel, în scopul monitorizării modului şi termenilor de achitare a salariilor, în perioada analizată au fost efectuate 302 controale (148 planificate și 154 inopinate) la unități, care au admis restanţe la plata salariilor și altor plăți în sumă de 39,6 mil. lei față de 3846 angajați. Ca rezultat inspectorii au întocmit procese-verbale de control în care au fost stabiliți termeni de lichidare a restanţelor salariale. În temeiul prevederilor din Codul contravențional pentru încălcarea intenționată a termenelor de plată a salariilor, indemnizaţiilor şi altor plăţi cu caracter permanent stabilite prin lege au fost întocmite 37 procese-verbale cu privire la contravenţie, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată, iar salariaților le-au fost achitate plăți restante în sumă de circa 6,3 mil. lei

 

Intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor fiscale şi contracarării fenomenului „muncii la negru”, în ianuarie-octombrie la 16 angajatori persoane juridice și 28 angajatori persoane fizice au fost depistate 71 persoane ce activau fără forme legale de angajare, dintre care 10 minori. Pentru prestarea muncii fără întocmirea unui contract individual de munca și utilizarea muncii nedeclarate, de către inspectori au fost încheiate 43 procese-verbale cu privire la contravenţie, care de asemenea au fost înaintate spre examinare instanței de judecată. Totodată, au fost repuse în drepturi 8 persoane, fiind legalizate raporturile de muncă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.