23
01 2020
646

ISM ar putea verifica agențiile private de ocupare a forței de muncă

Agențiile private ce desfășoară activitate legată de plasarea în câmpul muncii a cetățenilor vor solicita o singură licență și vor declara la Agenția Servicii Publice partenerii străini cu care colaborează, pentru a fi incluși în această licență. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a propus spre consultare proiectul hotărârii cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte normative. Astfel, se prevede instituirea unui sistem care ar permite agenților economici să activeze într-un regim liberalizat, însă cu instituirea unui mecanism riguros de sancționare în caz de depistare a activității ilicite. În acest sens, se propune excluderea licențierii multiple a activității de plasare care la momentul actual se acordă pentru fiecare țară de destinație din care fac parte partenerii străini cu care colaborează agențiile private și introducerea licenței unice. Pentru a obține licența, solicitanții vor depune o cerere la care vor anexa copia extrasului din Registrul bunurilor imobile sau a contractului de locațiune a imobilului pentru confirmarea că dispun de spațiu, proiectul contractului de intermediere a muncii, copii de pe actele care confirmă calificarea sau experiența de muncă în domeniul managementului resurselor umane, consultanței sau în alte domenii conexe, copia de pe buletinul de identitate care demonstrează că administratorul este cetățean cu domiciliul permanent pe teritoriul Republicii Moldova și cazierul juridic al administratorului. Totodată, se propune instituirea procedurii de verificare prealabilă în vederea asigurării respectării drepturilor cetățenilor Republicii Moldova plasați peste hotare, prin verificarea angajatorilor sau intermediarilor străini la care aceștia urmează a fi plasați. Astfel, agenția privată este obligată să refuze colaborarea cu potențialul beneficiar străin, în cazul stabilirii practicilor ilegale de activitate sau existenței unor investigații penale pentru încălcarea drepturilor omului. În același timp, Agenția Națională pentru Ocupare Forței de Muncă va înregistra rapoartele informative privind persoanele intermediate și angajate în câmpul muncii în străinătate și actele depuse de agențiile private în cadrul procedurii de verificare prealabilă. Controlul, supravegherea și monitorizarea activității agențiilor private și intermediarilor nelicențiați se va realiza de către Inspectoratul de Stat al Muncii cu participarea Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane, organul de licențiere și ANOFM. Proiectul mai prevede că Inspectoratul de Stat al Muncii va putea iniția controlul inopinat asupra activității agențiilor private sau intermediarilor nelicențiați în temeiul petițiilor înaintate de persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în străinătate sau de lucrătorii emigranți plasați, dacă există suspiciuni privind traficul de persoane, muncă forțată, muncă în condiții nocive etc. Documentul poate fi consultat până la 3 februarie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.