11
08 2021
539

ISM: cel mai frecvent angajatorii încalcă normele referitoare la stabilirea și plata în termen a salariului

Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) pe parcursul lunilor ianuarie-iulie 2021 au efectuat sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă 1395 controale, dintre care 1042 în domeniul raporturilor de muncă, 330 – securității și sănătății în muncă și 23 – mixte, la unități cu un număr de 70,3 mii salariaţi.
 
Conform raportului ISM, din numărul total de controale efectuate în primele 7 luni ale anului curent, 1090 au fost planificate (295 - în sectorul public și 795 - în sectorul privat) şi 305 inopinate (107 - în sectorul public și 198 - în sectorul privat). Cu deplasarea în teren la agentul economic au fost efectuate 575 controale, iar 820 – din oficiu.

 
În rezultatul acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese-verbale de control, în care au fost stabilite și consemnate 9589 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative, inclusiv 6644 în domeniul raporturilor de muncă și 2945 – în domeniul securității și sănătății în muncă. Activităţile de inspecție întreprinse au scos în evidenţă faptul, că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului și respectarea termenilor de plată a acestuia și lacune în organizarea activității de protecție și prevenire la nivel de unitate.
                                                              
În perioada de raportare, pentru monitorizarea modului şi termenilor de achitare a salariilor, au fost efectuate 223 controale (104 planificate și 119 inopinate) la unități, care au admis restanţe la plata salariilor și altor plăți în sumă de peste 34 mil. lei față de 3180 angajați. Inspectorii de muncă au întocmit procese-verbale de control în care au fost stabiliți termeni de lichidare a restanţelor salariale. Urmare acțiunilor întreprinse de către inspectorii de muncă salariaților le-au fost achitate plăți restante în sumă de circa 5,3 mil. lei
 
Sub aspectul realizării obiectivului intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor fiscale, la 12 angajatori persoane juridice și 17 angajatori persoane fizice au fost depistate 51 persoane, ce activau fără forme legale de angajare. Pentru prestarea muncii de către salariați fără a avea încheiat un contract individual de munca în formă scrisă și utilizarea muncii nedeclarate, de către inspectorii de muncă, au fost întocmite 28 procese-verbale cu privire la contravenţie, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată. Au fost repuse în drepturi 4 persoane, fiind legalizate raporturile de muncă.
 
Totodată, pentru contracararea practicii de achitare a salariilor „în plic” și a „muncii la negru”, în perioada de raportare au fost efectuate 4 controale planificate și 2 inopinate cu reprezentații sindicatului din învățământ și 3 controale planificate în comun cu reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat. De asemenea au fost examinate 18 sesizări ale Inspectoratului de poliție privind depistarea muncii nedeclarate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.