26
02 2020
1364

ISM: cele mai frecvente încălcări vizează stabilirea salariului și respectarea termenilor de plată a acestuia

Pe parcursul lunii ianuarie curent, Inspectoratul de Stat al Muncii a efectuat 153 controale la entități cu un număr total de 12837 salariaţi, potrivit raportului publicat de ISM. Astfel, în urma verificărilor au fost stabilite 808 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă. Angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale ce țin de stabilirea salariului și respectarea termenilor de plată a acestuia. În contextul monitorizării modului şi termenilor de achitare a salariilor, au fost efectuate 11 controale la unitățile care au admis restanţe la plata salariilor în sumă de 3,24 mil. lei față de 212 angajați. Totodată, au fost constatate datorii din anii precedenți în sumă de 3,1 mil. lei față de 160 angajați la 3 agenți economici. Inspectorii de muncă au întocmit procese-verbale de control în care au fost stabiliți termeni de lichidare a restanţelor salariale. Totodată, pentru realizarea obiectivului „Intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor fiscale şi contracarării fenomenului „muncii la negru”, pe parcursul lunii ianuarie la 5 agenți economici și 4 angajatori-persoane fizice au fost depistate 11 persoane care activau fără forme legale de angajare. De asemenea, în vederea conformării la prevederile legislației în domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 16 controale (dintre care 10 planificate și 6 inopinate) la unități cu efectivul de personal de 1396 salariați, fiind constatate și consemnate în procesele-verbale de control 163 încălcări. Reamintim că, potrivit Graficului controalelor planificate pentru anul 2020, Inspectoratul de Stat al Muncii va verifica 1450 de agenți economici.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.