25
09 2020
538

ISM va redobândi funcțiile de control în domeniul securității și sănătății în muncă

Funcțiile de control din domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul raporturilor de muncă vor fi asigurate exclusiv de către Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM). Controlul planificat se va desfășura în conformitate cu Planul anual al controalelor.
 
Guvernul a aprobat, în ședința din 23 august curent, proiectul  de lege pentru modificarea unor acte normative: Codul Muncii, Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, Legea securității și sănătății în muncă, Codul contravențional, Legea privind Inspectoratul de Stat al Muncii etc.

 

După cum a menționat ministrul Sănătății, Muncii și Protecție Sociale, Viorica Dumbrăveanu, prin acest proiect va fi asigurată integritatea funcțională a ISM, în conformitate cu convențiile Organizației Internaționale  a Muncii. Totodată, potrivit notei informative, astfel va fi asigurată și funcționalitatea sistemului de control în domeniul securității și sănătății în muncă și deblocarea situației privind conflictul de competență între cele 10 autorități cu atribuții de control în acest domeniu, la efectuarea controlului de stat și cercetării accidentelor de muncă.

 

Proiectul mai prevede transmiterea ISM a dreptului de a constata contravenții în domeniul securității și sănătății în muncă. Astfel, inspectorii autorității vor constata contravențiile, iar examinarea acestora va fi efectuată de instanța de judecată. De asemenea, se propune ca în cazul în care inspectorul de muncă constată un pericol iminent de accidentare, funcționarul va fi în drept să dispună sistarea funcționării (inclusiv prin sigilare, cu indicarea în procesul-verbal de control) a atelierelor, a halelor, a secțiilor, a altor subdiviziuni ale unității, sistarea exploatării clădirilor, a edificiilor și a echipamentelor tehnice, precum și a lucrărilor și proceselor tehnologice.

 

Ca urmare a preluării funcțiilor de control în domeniul sănătății și securității în muncă, ISM îi vor fi transferate 36 de unități de personal din cadrul a 6 autorități.

 

Se preconizează ca prevederile vor fi puse în aplicare de la 1 ianuarie 2021.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.