Știri

Lansarea oficială a Sistemului Informaţional Automatizat pentru medicina primară

De astăzi, medicina de familie este integrată în Sistemul Informaţional Automatizat pentru Asistenţa Medicală Primară (SIA AMP), parte componentă a Strategiei Naţionale de e-Sănătate 2020. Sistemul, lansat în premieră în Republica Moldova, este destinat automatizării fluxului informaţional în cadrul Instituţilor Medico-Sanitare Publice din AMP şi reprezintă o platformă unică la nivel naţional, care integrează toate informaţiile legate de sănătatea pacienţilor. SIA a fost implementat cu scopul de a îmbunătăți calitatea actului medical, precum şi de a eficientizași simplifica accesul pacienţilor la serviciile de asistenţă medicală. Acest sistem va uşura munca personalului medical, administrativ şi de conducere prin facilitarea evidenţei, controlului şi coordonării automatizate a activităţii subdiviziunilor de bază ale instituţiilor medico-sanitare publice din asistenţă medicală primară. Fişa medicală a pacientului, nucleul acestui sistem, este acum în format electronic, fiind un mijloc comod de stocare a informaţiilor cu caracter medical, pentru facilitarea luării deciziilor şi prelucrării datelor personale, inclusiv a celor referitoare la starea sănătăţii a beneficiarilor de servicii medicale. Sistemul permite interacţiunea informaţională cu alte sisteme informatice de acest gen ale instituţiilor din domeniul ocrotirii sănătăţii, cu posibilitatea de administrare de la distanţă. Dezvoltarea şi implementarea acestui sistem a demarat în anul 2013 şi a cunoscut mai multe etape: de la analiza sistemului existent şi a fluxurilor de informaţii, identificarea necesităţilor de informatizare, a documentelor intermediare emise până în prezent, până la evaluarea dotării cu echipamente IT a instituţiilor medicale şi gradul de cunoaştere a tehnologiilor informaţionale de către personalul medical. Până în prezent au fost realizate toate modulele sistemului, precum: componentele de infrastructură şi asigurarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor (achiziţionarea calculatoarelor, echipamentului periferic, reţea locală cu acces la reţeaua globală Internet, imprimante, scanere). Totodată, personalul medical a beneficiat de instruire pentru a utiliza sistemul informaţional şi tehnica de calcul, iar în cadrul Ministerului Sănătăţii a fost format un grup permanent de lucru pentru oferirea suportului şi asistenţei necesare pentru utilizarea în condiţii optime a sistemului. Sistemul informatic va fi utilizat de medicii de familie din toate instituţiile medico-sanitare publice de Asistenţă Medicală Primară din cadrul sistemului de sănătate al Republicii Moldova, folosind calculatorul personal tip desktop/laptop, cu sistem de operare comercial şi fără necesitatea instalării de programe suplimentare. În vederea obţinerii maximului de flexibilitate şi independenţă a sistemului, acesta funcţionează pe baza tehnologiei Web la nivel de client. Sistemul este găzduit de platforma guvernamentală comună – mCloud, ceea ce va permite economii substanţiale la nivel naţional, deoarece instituţiile medicale nu vor procura servere şi alt echipament necesar, acesta fiind oferit gratuit de Guvern. De menţionat că, începând cu 8 decembrie 2014, după finalizarea etapei de instruire, va fi disponibil către populaţie serviciul de programări on-line din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat Asistenţa Medicală Primară. Proiectul a fost implementat de companiile Romanian Soft Company şi European Software Company, finanţarea fiind asigurată de Guvernul Republicii Moldova. Valoarea totală a proiectului constituie 19,2 milioane de lei.

via itmoldova.com

Instituții:

Ministerul Sănătăţii

2561 vizualizări

Data publicării:

21 Noiembrie /2014 10:07

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

sistem informaţional | institutii | medico-sanitare | asistenţă medicală | SIA AMP

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon