11
06 2018
1119

“Legea 2%”: racordarea cu reforma de modernizare a serviciilor publice

Dacă beneficiarul desemnării procentuale are datorii la bugetul public național și nu a stins restanța în termen de 10 zile de la data recepționării notificării, expediate prin e-mail de către Ministerul Justiției, acesta va fi exclus din Lista beneficiarilor desemnării procentuale, fără emiterea unei decizii în acest sens. Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică un proiect de hotărâre de Guvern ce prevede racordarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale ca urmare a implementării Planului de acţiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021. Totodată, se propune ca, pentru a beneficia de mecanismul de desemnare procentuală, solicitanţii să anexeze la cererea de înregistrare în Lista beneficiarilor desemnării procentuale și extrasul privind deschiderea contului în instituția bancară. În același timp, proiectul prevede că cererile depuse după data limită indicată în Regulament (1 septembrie şi 30 septembrie ai fiecărui an) vor fi restituie fără examinare. O altă prevedere inclusă în proiect se referă la notificarea de către beneficiari a Ministerului Justiției despre modificarea denumirii, sediului, codului fiscal, contului bancar, precum şi datele privind radierea din Registrul de stat al organizațiilor necomerciale. Verificarea existenței datoriilor la impozitul pe venit se va realiza după expirarea termenului de depunere a declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit. La moment Regulamentul prevede că contribuabilul care nu are datorii la impozitul pe venit la data de 1 ianuarie a anului în care se face desemnarea este în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit. Dacă în procesul executării au fost depistate anumite erori în rechizitele bancare ale beneficiarilor desemnării procentuale, Ministerul Finanțelor informează Serviciul Fiscal de Stat, până la data de 15 august a anului în care a avut loc desemnarea atât pe suport de hârtie cât și în format electronic, despre acest fapt. După informare, SFS, până la 30 august va trebui să prezinte un borderou suplimentar al beneficiarilor desemnării procentuale, în care va indica datele bancare corecte. Conform proiectului, Agenția Servicii Publice până la 1 septembrie va publica pe pagina sa web oficială Lista tuturor asociaţiilor obşteşti, fundaţiilor şi instituţiilor private, cultelor religioase şi părţile componente ale acestora. La moment această listă o găsiți pe pagina Ministerului Justiției. Reamintim că, odată cu constituirea Agenției Servicii Publice, atribuțiile Ministerului Justiției ce țin de înregistrarea și evidența organizațiilor necomerciale au fost transmise Agenției.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.