30
06 2020
754

Legea achizițiilor sectoriale, publicată

În Monitorul Oficial din 26 iunie curent a fost publicată Legea nr. 74 din 21.05.2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale. 
Prevederile acesteia se aplică contractelor de achiziții sectoriale a căror valoare estimată, fără TVA, este egală cu sau mai mare decât următoarele praguri:
a) pentru contractele de achiziții de bunuri și servicii, precum și pentru concursurile de soluții – 800 mii lei;
b) pentru contractele de achiziții de lucrări – 2 mil. lei;
c) pentru contractele de achiziții care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice – 1 mil. lei.

 

Legea nu se aplică contractelor de achiziții sectoriale atribuite în scopul revânzării sau închirierii către terți, cu condiția că entitatea contractantă nu beneficiază de un drept special sau exclusiv de a vinde sau de a închiria obiectul unor asemenea contracte, iar alte entități au libertatea de a-l vinde sau de a-l închiria în aceleași condiții ca și entitatea contractantă.

 

De asemenea, legea nu se aplică în cazul contractelor de achiziții sectoriale și concursurilor de soluții pe care entitățile contractante le atribuie sau le organizează în alte scopuri sau pentru desfășurarea unor astfel de activități în afara Republicii Moldova în condiții care nu implică exploatarea unei rețele pe teritoriul RM.

 

Contractele care au ca obiect două sau mai multe tipuri de achiziție reglementate de această lege se atribuie în conformitate cu dispozițiile aplicabile pentru tipul de achiziție ce caracterizează obiectul principal al contractului. În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât servicii sociale și alte servicii specifice cât și alte servicii, precum și în cazul contractelor mixte care au ca obiect atât servicii, cât și bunuri, obiectul principal se determină în funcție de cea mai mare valoare estimată a serviciilor sau a bunurilor respective.

 

Entitatea contractantă atribuie contractul de achiziții de bunuri, lucrări sau servicii prin următoarele proceduri: licitație deschisă; licitație restrânsă; proceduri de negociere; dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare. Totodată, entitatea contractantă are dreptul să utilizeze ca tehnici și instrumente specifice de atribuire a contractelor de achiziții sectoriale acordul-cadru;  sistemul dinamic de achiziții; licitația electronica și cataloagele electronice.

 

Înainte de inițierea procedurii de atribuire, entitatea contractantă are dreptul de a organiza consultări ale pieței în vederea pregătirii achiziției și pentru a informa operatorii economici cu privire la planurile de achiziție și cerințele avute în vedere în legătură cu acestea.

 

Entitatea contractantă este obligată să publice în Buletinul achizițiilor publice un anunț de intenție privind achizițiile preconizate, iar în cazul achizițiilor sectoriale finanțate din fondurile Uniunii Europene și/sau din unul dintre statele membre ale UE anunțul de intenție va fi publicat și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

Legea intră în vigoare la expirarea termenului de 12 luni de la data publicării acesteia.

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.