04
11 2020
786

Legea comerțului interior: principiile activității

Autoritățile emitente, în cooperare cu alte autorități cu funcții publice sau aferente, vor fi obligate să interacționeze în cadrul Ghișeului unic, în vederea minimizării costurilor și eforturilor comercianților la inițierea și desfășurarea activității de comerț. Totodată, comerțul interior se va baza pe gestionarea stocurilor și prestarea serviciilor aferente din perspectiva asigurării eficienței economice.
 
Activitatea de comerț în Republica Moldova se va baza pe anumite principii, conform proiectului  de lege pentru modificarea Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior.

 

Astfel, se propune completarea Legii nr.231 cu un articol ce va reglementa principiile de bază ale activității de comerț, printre care: transparența decizională în domeniul reglementării, conformarea cerințelor legale de desfășurare a activității pe bază benevolă, inclusiv prin declarare pe propria răspundere, egalitatea în drepturi și interese legitime ale tuturor persoanelor fizice și juridice care practică activitatea de comerț.

 

De asemenea, comerțul interior se va baza pe transparența și previzibilitatea inițierii, desfășurării și lichidării activității, iar ambiguitățile apărute se vor interpreta în favoarea comerciantului.

 

Cunoașterea și aplicarea formelor și metodelor de comercializare a mărfurilor conform specializării unității comerciale, comercializarea sortimentului de mărfuri corespunzător tipului acesteia, precum și asigurarea condițiilor de gestionare, păstrare, trasabilitate și inofensivitate specifice produselor la fel sunt principii conform cărora se va desfășura activitatea de comerț.

 

În cadrul activității se va asigura și echitatea dintre interesele societății și ale comercianților. În acest sens, în document este stipulat că autoritățile administrației publice locale nu vor întreprinde acțiuni ce excedează necesitățile atingerii scopurilor societății, iar activitatea APL sau unei instituții abilitatea prin lege cu funcții de reglementare și control în relațiile cu comerciantul trebuie să fie proporțională asigurării intereselor societății și protecției drepturilor comercianților.

 

Proiectul mai prevede aprobarea tacită în cazul depășirii de către autoritatea administrației publice locale a termenului stabilit de lege pentru eliberarea înștiințărilor, schemei de amplasament sau altor acte complementare procedurii de notificare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.