02
11 2020
884

Legea comerțului interior: producătorii casnici

Producătorii casnici nu sunt pasibili înregistrării de stat în calitate de întreprinzător și depunerii notificării privind inițierea activității de comerț. Taxa pentru unitatea comercială din piață sau amplasament pentru producătorul casnic nu poate depăși 0,5% din cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real stabilit de Guvern. Autoritatea administrației publice locale decide mărimea taxei sau scutirea de la achitarea acesteia.
 
Aceste prevederi sunt incluse în proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior. Amintim, Executivul a votat proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea acestuia în ședința din 13 octombrie curent, la momentul actual proiectul fiind înregistrat în Parlament.

Autorul documentului (Ministerul Economiei și Infrastructurii) vine cu intervenții majore în actuala redacție a legii, care va fi completată cu noțiuni noi, dar propune și abrogarea unor prevederi depășite, toate având drept scop atât excluderea discrepanțelor normative depistate, cât și asigurarea reglementării a fenomenelor sociale existente de facto. Astfel, în Legea nr.231/2010 va fi inclusă noțiunea de producătorii casnici, fiind stabilite drepturile, obligațiile și modul de evidență a acestora.

 

În categoria respectivă vor fi incluse persoane fizice care obțin producție agroalimentară ca rezultat al muncii proprii sau în comun cu membrii familiei prin valorificarea loturilor pe lângă casă (gospodăriile casnice) sau a lotului/loturilor repartizate în întovărăşirile pomilegumicole, loturile pomilegumicole privatizate, în scopul satisfacerii necesităților în produse alimentare şi alte nevoi casnice (de familie) și care nu se încadrează în noțiunea de comerciant.

 

În perioada în care este colectată roada pentru un produs agricol anume, producătorilor casnici li se vor acorda locuri pentru amplasarea unităților comerciale după principiul „primul venit, primul servit” pentru comercializa doar surplusul producției agricole de sezon, pentru care a fost asigurată respectarea cerințelor de siguranță a alimentelor, precum și producția din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, pentru care a fost asigurată respectarea cerințelor sanitar-veterinare. Totodată, aceștia vor putea vinde surplusurile și direct din gospodăria proprie (lotul de pe lângă casă sau lotul/loturile din întovărăşirile pomilegumicole), în ambele cazuri în baza declarației de producător casnic (declarație pe propria răspundere privind cantitatea și inofensivitatea produselor comercializate, precum și corespunderea declarantului cerințelor de producător casnic. Va fi eliberată pentru o perioadă cuprinsă de la una la 30 de zile).

 

Reprezentantul administrației pieței sau al APL va indica în declarația data și unitatea comercială atribuită (locul/numărul de amplasare a unității comerciale pe teritoriul pieței), prin aplicarea în declarație a semnăturii sau altui identificator special. La epuizarea cantității produselor indicate în declarație sau încetarea exercițiului de comerț, declarația se prezintă reprezentantului respectiv, care va confirma recepționarea acesteia și cantitatea produselor rămase.

 

La expirarea termenului de valabilitate a declarației aceasta se va prezenta primăriei, cu indicarea soldului zilnic și a soldului final al produselor comercializate, precum și a sumei obținute ca urmare a comercializării. Este preconizat că aceasta va fi păstrată la APL termen de un an după generalizare și analiza datelor, utilizând SIA SCITL.

 

Producătorii casnici poartă răspundere în fața consumatorului pentru calitatea și inofensivitatea produselor comercializate, dar și în fața organelor abilitate cu funcții de verificare, care vor putea efectua cumpărături de control.

 

Conform proiectului, nu se încadrează în categoria de producători casnici persoanele care profilează o îndeletnicire din creșterea și comercializarea producției agroalimentare sau de origine animală. Astfel, dacă persoana fizică utilizează terenuri arendate în extravilanul localității, tehnică agricolă pentru obținerea producției în capacități industriale, sau care nu poate fi atribuită la obținerea unui surplus provenit în mod natural ca urmare a prelucrării obișnuite a terenurilor și îngrijirea animalelor destinate consumului personal sau familial, aceasta va fi somată oficial privind necesitatea înregistrării activității sub o formă de desfășurare a activității de întreprinzător.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.