03
10 2019
1726

Legea comerțului interior va conține noi prevederi

Autoritățile administrației publice locale vor aproba cuantumul taxelor locale pentru activitatea de comerț ca parte componentă a regulamentului de comerț local și vor obține dreptul să stabilească interdicţii şi cerinţe privind desfăşurarea activităţii de comerţ în cazurile în care aceasta poate crea obstacole de acces a mijloacelor tehnice speciale (ambulanțe, de intervenții la incendii, vehiculele speciale a băncilor etc.) către obiective de importanță socială sau terenuri publice (sediile autorităților publice, sănătate publică, băncilor, lăcașelor de cult, centrelor comerciale). Tot AAPL vor elabora Regulamente de comerţ local. Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat proiectul modificărilor și completărilor la Legea nr.231 cu privire la comerțul interior. Documentul vine cu noțiuni noi, cu Nomenclatorul unităților de comerț și clasificarea acestora conform specializării, cu determinarea unităților de comerț ambulant și mobil etc. Astfel, Legea nr.231 va fi completată cu Capitolul V1 Comercializarea produselor/ serviciilor la preţ redus, care va defini formele, obiectul, perioadele și modul de notificare ce țin de comerțul la preț redus, determină noțiunile de vânzare de lichidare, vânzare de soldare sau vânzări promoționale și regimul acestora. Încă o noutate absolută este introducerea în Lege a noțiunii de producătorii casnici, cărora le va fi oferită posibilitatea comercializării surplusului de producție agricolă de sezon, conservațiile pomi-legumicole fabricate în condiții de casă, precum și a animalelor domestice, cu asigurarea cerințelor de inofensivitate minime fitosanitare sau sanitar-veterinare. Proiectul prevede că cantitatea surplusului de producție și soldul vor fi stabilite de către producătorul casnic de comun acord AAPL, fiind înscrisă în Certificatul de producător casnic, care va conține și o declarație pe propria răspundere privind cantitatea și inofensivitatea produselor. Termenul de valabilitate al acestuia va constitui cel mult 30 de zile calendaristice. Conform proiectului, producătorii casnici sunt scutiți de achitarea impozitelor și taxelor de stat. Taxa pentru unitatea comercială din piață sau amplasament constituie 5 lei per zi, fără depunerea notificării privind inițierea activității de comerț. AAPL vor înregistra zilnic producătorii casnici care comercializează mărfuri în piețe sau amplasamente, înregistrările fiind păstrate în evidențele primăriei timp de 5 ani. Nu se vor încadra în noțiunea de producători casnici persoanele fizice care au profilat o îndeletnicire din creșterea și comercializarea producției agroalimentare și de origine animală. Proiectul mai prevede că, în termen de șase luni de la data publicării legii, Cancelaria de Stat, Ministerul Finanțelor (Serviciul Fiscal de Stat), Agenția Servicii Publice în comun cu Ministerul Economiei și Infrastructurii vor elabora conceptul și procedura de reînregistrare a gospodăriilor țărănești în baza IDNP al conducătorului (în structura de 13 cifre), care va include radierea din oficiu a gospodăriilor țărănești, ce nu vor urma procedura de reînregistrare. Totodată, Guvernul, în comun cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, va elabora procedura de eliberare și evidență a certificatului de producător autohton, inclusiv privind expertizarea produselor, la necesitate. Proiectul modificărilor și completărilor la Legea nr.231.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.