03
07 2017
1683

Legea cu privire la Guvern, aprobată în 1990, va fi modificată

Proiectul Legii cu privire la Guvern a fost susţinut în prima lectură în cadrul şedinţei plenare a Parlamentului din 30 iunie curent. Legea actuală cu privire la Guvern este una din cele două legi, rămase în vigoare încă din perioada Uniunii Sovetice, fiind adoptată în 1990. În cadrul prezentului proiect venim cu divizări clare ale funcţiilor politice şi administrative în cadrul activităţii Guvernului, a declarat Directorul Centrului de Implementare a Reformelor, Iurie Ciocan. Funcţia de ministru va rămâne unica funcţie politică, pe când funcţionarii publici vor fi structuraţi într-o ierarhie, în frunte cu secretari generali ai Guvernului, a specificat Iurie Ciocan. Proiectul prevede excluderea funcţiei de vice-ministru ca funcţie politică în cadrul ministerelor. Totodată, documentul presupune consolidarea funcţiei de secretar general de stat, care va avea, în subordinea sa, un secretar de stat responsabil pe domenii de activitate. Instituirea mai multor secretari de stat prevede oferirea posibilităţii ministrului şi secretarului general de stat să administreze mai eficient procesele în cadrul ministerului. Se vine cu o delimitare clară bazată pe business-procese moderne a competenţelor între Guvern, ministere, Cancelaria de Stat şi alte entităţi subordonate Guvernului şi ministerelor, a adăugat raportorul. Proiectul prevede excluderea enumerării exprese a ministerelor şi a altor autorităţi administrative centrale, care este stipluată în legea în vigoare şi acordarea Prim-ministrului dreptul de a modifica lista ministerelor. Documentul stabileşte că funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu activitatea de antreprenoriat desfăşurată personal sau cu deţinerea oricărei funcţii de conducere în cadrul societăţilor comerciale. Odată cu implementarea noii legi, Cancelaria de Stat va dispune de mai multe competenţe. Astfel, în calitatea sa de Centru al Guvernului, va stabili cadrul general pentru definirea priorităţilor Guvernului şi va asigura suportul metodologic, organizatoric şi de coordonare pentru sistemul de planificare, elaborare şi implementare a politicilor publice. Tot Cancelaria de Stat va fi organul care se ocupa de promovarea şi implementarea politicii statului în domeniul resurselor umane în administraţia publică, precum şi va coordona realizarea managementului resurselor umane în cadrul instituţiilor subordonate Executivului. Proiectul prevede instituirea unui organ nou – Corpul de Control al Prim-ministrului, care va fi organul permanent de lucru al Guvernului, subordonat Prim-ministrului. Corpul de Control va efectua controlul activităţilor ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale şi a tuturor structurilor din sfera lor de competenţă. Implementarea unei noi Legi a Guvernului va necesita şi surse suplimentare de bani. Dat fiind faptul că va fi lichidată funcţia de viceministru, care este una de demnitate publică, vor fi necesare alocări de mijloace financiare din bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor legate de revocarea sau eliberarea din funcţie. Legea prevede că persoana cu funcţie de demnitate publică beneficiază în asemenea cazuri de o indemnizaţie unică egală cu 2 salarii ale funcţiei. În acest sens, pentru achitarea indemnizaţiei menţionate a celor 38 de viceminiştri, care sunt în actuala componenţă a Guvernului, din bugetul de stat se vor aloca 1,2 mil. lei. Pe de altă parte, lichidarea funcţiei de viceministru va asigura şi unele otpimizări ale chletuielilor bugetare anuale cu circa 7,4 mil. lei, dintre care 1,5 mil.lei - contribuţii de asigurări sociale şi prime de asigurări medicale obligatorii. Funcţionarea Corpului de Control ce va fi creat, de asemenea, va implica cheltuieli bugetare, care încă nu sunt estimate. Proiectul a fost consultat cu experţii SIGMA şi cu experţii Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei, iar unele recomandări sunt reflectate în proiect, a mai specificat Iurie Ciocan. Proiectul noii Legi cu privire la Guvern a fost elaborat în contextul necesităţii realizării reformei administraţiei publice şi a obiectivelor asumate în acest sens de Guvern. În discuţiile asupra proiectului deputaţii au formulat o serie de amendamente ce se referă la raporturile Guvernului cu Parlamentul, descentralizarea serviciilor publice, logica instituirii Corpului de Control, aria responsabilităţii secretarilor de stat etc., care vor fi analizate pentru lectura a doua.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.