27
04 2018
751

Legiferarea schimbului de date între autorități

Schimbul de date între autoritățile publice va fi efectuat prin intermediul unei platforme de interoperabilitate, asigurând creşterea accesibilităţii, eficienţei şi calităţii serviciilor publice, precum și excluderea necesităţii solicitării suplimentare de la cetățeni și mediul de afaceri a certificatelor și rapoartelor. Parlamentul a votat ieri, în prima lectură, proiectul de lege ce are ca scop reglementarea raporturilor ce apar în procesul schimbului de date între autoritățile și instituțiile publice, autoritățile administrative autonome care dețin sisteme informaționale, autoritățile administrative central subordonate Guvernului și structurile organizaționale din sfera de competență, precum și persoanele juridice private, care, în numele autorității, gestionează sau dețin sisteme informaționale. Astfel, documentul prevede că conectarea participanților la platforma de interoperabilitate va avea loc cu respectarea obligatorie a cerințelor tehnice și de securitate, iar cheltuielile aferente procesului de conectare la platformă vor fi suportate de fiecare participant în parte. De asemenea, aceștia își vor asigura alte resurse necesare – umane, financiare, tehnologice. Pentru a fi asigurată securitatea și confidențialitatea schimbului de date, transportarea datelor va fi criptată. Criptarea și decriptarea datelor va fi asigurată de către furnizorul și consumatorul de date. Secretarul general adjunct al Guvernului, Adrian Ermurachi, a reamintit că în anul 2012 Guvernul a aprobat Programul privind cadrul de interoperabilitate, obiectivul de bază al căruia este sporirea performanței Guvernului și al întregului sistem al administrației publice și asigurarea accesului la serviciile publice pentru cetățeni și agenții economici. În anul 2014 Guvernul deja a instituit și platforma de interoperabilitate, cunoscută ca MConnect. La moment nu avem o lege specială care să reglementeze acest proces, dar avem deja 31 de instituții publice care utilizează această platformă în schimbul de date. Cel mai important element al platformei și al cadrului normativ este principiul Ghișeului Unic, astfel încât cetățeanul să nu mai fie nevoit să se deplaseze de la o instituție la alta, a menționat reprezentantul Guvernului. Cele mai importante elemente ale proiectului de lege sunt gratuitatea schimbului de date între autoritățile publice, prioritizarea schimbului de date electronice, stabilirea deținătorilor datelor unice, delimitarea răspunderii fiecărui participant în funcție de proces etc. Costul total al investițiilor pentru achiziționarea platformei a constituit circa 15,3 mil. lei, acoperiți în anii 2014-2016 din mijloacele proiectului e-Transformarea Guvernării. Totodată, pentru anii 2017-2019 au fost preconizate cheltuieli de ordin operațional de 8,1 mil. lei, ce includ costuri de personal – 4,5 mil. lei, de mentenanță – 3,4 mil. lei, de instruire și promovare – 209 mii lei. Proiectul prevede că în termen de 36 de luni de la data publicării legii în Monitorul Oficial, participanții publici care utilizează, fiecare pentru scopul său legal, sisteme informaționale ce nu corespund prevederilor legii, vor avea timp să se conformeze cerințelor tehnice în cadrul platformei de interoperabilitate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.