05
06 2019
772

Liberalizarea importului de semințe

Importul seminţelor soiurilor de plante neînregistrate în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova va fi admis, în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 68/2013 despre semințe, însă cu o notificare către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, transmisă cu cel puţin 10 zile lucrătoare până la import. În Monitorul Oficial din 31 mai curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 257 din 29 mai 2019 pentru aprobarea modelelor de acte privind importul de semințe și abrogarea unei hotărâri de Guvern. În notificare adresată ANSA vor fi incluse date despre importator și furnizor, numărul certificatului de înregistrare, eliberat de ANSA, localitatea şi ţara exportatoare, numărul certificatului sanitar eliberat de autoritatea fitosanitară competentă a statului exportator în temeiul căruia va fi importat lotul, precum și punctul de trecere a frontierei de stat prin care se va efectua transportul. Potrivit hotărârii, importatorul va prezenta și o declarație pe propria răspundere despre identitatea soiurilor și puritatea varietală a seminţelor importate, neînregistrate în Catalogul soiurilor de plante. Documentul a fost elaborat în scopul protecției pieței interne de introducerea semințelor necertificate și cu calități agrobiologice reduse de soiuri și hibrizi neomologați pentru multiplicare. Totodată, în nota documentului se mai menționează că liberalizarea importului de semințe, precum și recunoașterea integrală a Catalogului comun al soiurilor de plante agricole, va avea un impact pozitiv asupra activității economice în agricultură prin sporirea productivității și competitivității sectorului agroalimentar și asigurarea pieței interne cu material săditor de calitate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.