23
04 2019
956

Liberalizarea serviciului poștal

Furnizorului de serviciu poștal universal îi sunt rezervate serviciile de trimiteri de corespondență în limita de greutate de până la 100 g cu tarif pentru distribuire egal sau mai mare de 3 ori decât tariful furnizorului de serviciu poștal universal, stabilit pentru trimiterile de corespondență din prima treaptă de greutate, iar către anul 2021 drepturi exclusive nu se mențin. Ministerul Economiei și Infrastructurii propune spre consultare proiectul de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor poștale. Scopul proiectului este completarea cadrului normativ în vederea liberalizării sectorului poștal și asigurării realizării angajamentelor RM asumate prin Acordul de Asociere RM-UE. Totodată, proiectul prevede competențe noi în domeniul comunicațiilor poștale pentru Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei. Aceasta, pe lângă atribuțiile prevăzute în art. 4 din Legea comunicațiilor poștale, va mai elabora reglementările privind serviciile de distribuire a coletelor poștale, le va înainta Guvernului spre aprobare și va asigura respectarea normelor de concurență din sectorul poștal. De asemenea, documentul prevede că Agenția va elabora și o procedură de control. Pe de altă parte, se propune excluderea unor atribuții din competența Ministerului Economiei și Infrastructurii. Astfel, ministerul nu va mai aproba reglementările tehnice în domeniul comunicaţiilor poştale și nu va mai asigura certificarea serviciilor din sfera serviciului poştal universal, a produselor, echipamentelor şi instalaţiilor reţelei poştale publice, precum și nu va mai efectua controlul certificării produselor şi serviciilor poştale. De asemenea, se vor exclude prevederile potrivit cărora ministerul se ocupă de elaborarea și aprobarea sistemului de stabilire a adreselor și a codurilor poștale și de managementul codurilor poștale. În același timp, se propun modificări și la art. 11, ce vizează trimiterile poștale interzise. Astfel, va fi interzis ca trimiterile care conțin stupefiante şi substanţe psihotrope, obiecte obscene sau imorale, materiale explozibile, inflamabile sau radioactive şi mărfuri periculoase să fie trimise la destinație, distribuite destinatarilor sau returnate la origine. Dacă obiectele menţionate vor fi descoperite în trimiterile în tranzit, acestea vor fi reținute și prelucrate în conformitate cu legislația. Dacă acestea sunt descoperite în momentul transportării, furnizorul de serviciu poștal universal este autorizat să extragă aceste obiecte din trimitere și să le prelucreze, iar restul trimiterii poate să-l expedieze către destinație, cu însoțirea informației despre eliminarea obiectului neadmis. Totodată, documentul prevede principiile de stabilire a tarifelor pentru serviciile poștale şi serviciile de plăţi, care se stabilesc de către furnizori. Acestea trebuie să fie accesibile și stabilite astfel, încât toți utilizatorii, indiferent de poziția geografică și ținând cont de condițiile naționale geografice, să aibă acces la serviciile poștale, iar nevăzătorii și prizonierii de război beneficiază de servicii poștale gratuite. Finanțarea serviciilor poștale prestate gratuit pentru nevăzători și prizonierii de război va fi efectuată din bugetul de stat. Alocația bugetară va fi calculată de către autoritatea de reglementare, reieșind din costurile totale de prestare a acestor servicii în anul bugetar precedent și prezentată Ministerului Finanțelor pentru suplimentarea bugetului de stat cu cuantumul respectiv. Totodată, tarifele trebuie să fie orientate în funcție de costuri și să stimuleze furnizarea unui serviciu poștal universal eficient, să fie transparente și nediscriminatorii, fundamentate şi aplicate unic pe întreg teritoriul țării. Aplicarea unui tarif uniform nu exclude dreptul furnizorului de serviciu poștal universal de a încheia acorduri tarifare individuale privind prețurile cu utilizatorii. Proiectul prevede mai multe responsabilități pentru furnizori, care vor fi responsabili și de utilizarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor. Furnizorul de serviciu poștal universal le transferă în format electronic operatorilor desemnați ai țărilor de destinație sau de tranzit, care au nevoie de aceste date pentru a asigura serviciul lor. Totodată, întreprinderea care intenționează să furnizeze servicii poștale, înainte de a începe activitatea, are obligația de a transmite autorității de reglementare o notificare, care se va realiza prin completarea unui formular cu anexarea documentelor de înregistrare în calitate de întreprinzător, notificarea Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal privind prelucrarea acestor date și dovada spațiului special amenajat pentru prestarea serviciilor poștale. Totodată, furnizorul va fi responsabil în cazul în care destinatarul sau, în caz de retur la origine, expeditorul unui colet sau al unei trimiteri cu valoare declarată a constatat un prejudiciu furnizorului de serviciu poștal universal, care i-a înmânat trimiterea, cu condiția că nu s-a deplasat la ghișeul oficiului poștal care i-a înmânat trimiterea. În nota proiectului se mai menționează că, la prestarea serviciilor, furnizorul de serviciu poștal universal (Î.S. „Poșta Moldovei”), în anul 2017, a înregistrat un deficit bugetar de peste 25 mil. lei, ca rezultat al tarifelor poștale neajustate, stabilite încă în anul 2012. Drept exemplu este constatat faptul că Î.S. „Poșta Moldovei” percepe un tarif de 1,2 lei pentru o scrisoare de 20 g, pe când pentru aceeași scrisoare „New Post International MLD” S.R.L. (Nova Poshta) percepe un tarif de 11,96 euro. Deficitul bugetar al Î.S. „Poșta Moldovei” a fost acoperit din veniturile de la prestarea altor servicii – de plată, distribuirea trimiterilor poștale internaționale de intrare care fac obiectul comerțului electronic.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.