30
06 2016
2494

Limita pentru depunerea Declaraţiei pentru Valoare, majorată de la 300 la 5.000 de euro

Șeful Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie a propus spre examinare cabinetului de miniștri un Regulament privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor. Proiectul defineşte acţiunile care trebuie să fie întreprinse atît de organul vamal, cît şi de agentul economic la verificarea şi, respectiv, declararea şi confirmarea valorii în vamă. În proiectul propus a fost majorată suma limită, pentru care depunerea D.V.l nu este obligatorie, pînă la suma de 5.000 euro, comparativ cu suma de 300 euro, prevăzută actualmente de cadrul legal. În scopul stabilirii sumei limite pentru care depunerea Declaraţiei pentru valoare (D.V.l) nu este obligatorie, Serviciul Vamal a efectuat un studiu minuţios al tranzacţiilor de import pentru perioada anului 2014. În rezultatul examinării datelor privind suma tranzacţiilor şi metodei aplicate pentru evaluarea mărfurilor, s-a constatat că riscurile majore de declarare neautentică a elementelor constitutive ale valorii în vamă a mărfurilor persistă preponderent pentru tranzacţiile a căror valoare depăşeşte 100.000 lei (cca 5.000 EUR).

via | www.unimedia.info

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.