09
07 2018
1948

Lista actelor ce permit introducerea bunurilor în RM de către persoanele fizice, actualizată

Persoanele care s-au stabilit cu loc de trai permanent în Republica Moldova vor trebui să prezinte un set de acte la introducerea pe teritoriul țării a bunurilor personale. Guvernul a aprobat hotărârea de modificare a Regulamentului cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Moldovei de către persoanele fizice. Documentul prevede actualizarea listei actelor pe care persoana fizică stabilită cu locul de trai permanent în Republica Moldova trebuie să le dețină pentru a beneficia de dreptul de a introduce pe teritoriul țării sau de a primi bunuri ce aparțin acestei persoane, fără achitarea drepturilor de import. Astfel, persoanele menționate vor prezenta Serviciului Vamal: 1. adeverința ce confirmă repatrierea cetățeanului RM și buletinul de identitate al cetățeanului 2. decizia cu privire la acordarea dreptului de ședere permanentă sau confirmarea de repatriere şi permisul de ședere permanentă 3. decizia privind recunoașterea statutului de apatrid sau confirmarea de repatriere şi buletinul de identitate pentru apatrid 4. decizia cu privire la acordarea protecției internaționale și buletinul de identitate al beneficiarului de protecție internațională 5. alte acte necesare pentru plasarea mărfurilor în regim vamal de import. Legislația în vigoare prevede că Serviciul Vamal autorizează introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a bunurilor la prezentarea doar a adeverinţei de imigrant sau a actului de confirmare a repatrierii. Potrivit ministrului Finanțelor, Octavian Armașu, proiectul are drept scop racordarea prevederilor Regulamentului la legislația în vigoare, care pe parcursul anilor a suferit modificări. Bunăoară, în legislaţia naţională nu se mai utilizează termenul de ’’adeverinţă de imigrant”, act prin care anterior se confirma statutul de imigrant al cetăţeanului străin sau al apatridului pe teritoriul Republicii Moldova. Totodată, prin Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova, au fost introduse noţiuni ca ’’drept de şedere” şi ’’permis de şedere/buletin de identitate pentru apatrizi” etc. Introducerea bunurilor ce aparțin persoanelor fizice care s-au stabilit cu loc de trai permanent în Republica Moldova trebuie să aibă loc în termen de 12 luni de la data stabilirii domiciliului pe teritoriul ţării. Aceasta se consideră data emiterii actelor confirmative enumerate anterior, iar termenul de 12 luni este un termen de decădere.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.