29
08 2017
1276

Lista persoanelor cu acces la secretul de stat, extinsă

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii, președinții instanțelor judecătorești, directorul Consiliului Național al Audiovizualului, directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Preşedintele Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminărilor şi asigurarea egalităţii precum și conducătorii altor autorități vor avea acces la secretul de stat. Completările și modificările Legii cu privire la secretul de stat au intrat în vigoare, fiind publicate în Monitorul Oficial din 25 august curent. Legea privind modificarea și completarea Legii cu privire la secretul de stat a fost elaborată pentru a înlătura lacunele existente în legislație şi țin de accesul la secretul de stat al unor persoane, cum ar fi membrii Consiliului Superior al Magistraturii, președinții instanțelor judecătorești și conducătorii unor autorități publice. În acest sens, se menționează că persoanele date nu dispun de dreptul de acces la secretul de stat, pe motiv că funcțiile respective nu se regăsesc în lista funcțiilor prevăzute de art. 28 al Legii cu privire la secretul de stat, deși de facto lucrează cu materiale atribuite la această categorie de informații, fără ca de jure activitatea lor să fie organizată după cum stabilește legislația. Potrivit legii, alte persoane care,de acum, se vor regăsi în lista celor care au acces la secretul de stat, se enumeră Secretarul general al Aparatului Președintelui țării, Secretarul General al Parlamentului, Președintele Comisiei Electorale Centrale, Președintele Consiliului Concurenței, Președintele Autorității Naționale de Integritate etc. De asemenea, Legea cu privire la secretul de stat a mai fost completată cu o anexă care stabilește lista funcţiilor ai căror titulari au dreptul de acces la secretul de stat de forma 1 şi 2. În lista funcțiilor ai căror titulari au dreptul de acces la secretul de stat sub forma 1 sunt: • Președintele Republicii Moldova, • Președintele Parlamentului, • deputați, • prim-ministrul, • membrii Guvernului, • Secretarul general al Guvernului, • Secreatrul general al Aparatului Președintelui RM, • Secretarul general al Parlamentului, Președintele Curții Constituționale, Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, • Preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor, • Preşedintele instanţei judecătoreşti, Procurorul General, • Directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate, Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, • Directorul Centrului Naţional Anticorupţie, • Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, • Preşedintele Curţii de Conturi, • Președintele Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare • Preşedintele Autorităţii Naţionale de Integritate, Director general al Serviciului de Stat de Arhivă • Directorul general al Agenţiei Rezerve Materiale • Preşedintele Consiliului Concurenţei. În lista funcțiilor ai căror titulari au dreptul de acces la secretul de stat sub forma 2 se regăsesc: • Preşedinte al Comisiei Electorale Centrale • Preşedinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului • Preşedinte al Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminărilor şi asigurarea egalităţii • Director general al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică • Director al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei • Director al Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal Director general al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor • Avocat al Poporului • Avocat al Poporului pentru drepturile copilului • Preşedinte al raionului Conducător al autorităţii administrative centrale prevăzute de Legea cu privire la Guvern nr. 136/2017. Potrivit documentului, la stabilirea celor două forme de acces la secretul de stat s-au ținut cont de propunerile Comisiei interdepartamentale pentru protecția secretului de stat. Menționăm că implementarea prevederilor va necesita cheltuieli suplimentare de la bugetul de stat în partea ce ține de sporul la salariu, dat fiind faptul că persoanele care au drept de acces la aceste informații, potrivit Legii cu privire la secretul de stat, dar și Hotărârii Guvernului cu privire la stabilirea sporurilor la salariu de funcție pentru acces permanent la secretul de stat, beneficiază de un spor la salariu.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.