23
02 2018
954

Locul de muncă de bază şi tichetul de masă

În cazul în care salariatul lucrează pentru diferiți angajatori același număr de ore, acesta va putea stabili individual locul de muncă de unde va primi tichetele de masă, prin anunțarea angajatorului, dar nu mai mult de o dată pe lună. Deputații au votat ieri un proiect de lege ce are drept scop elucidarea unor elemente cu privire la implementarea Legii cu privire la tichetele de masă, evidențiate în procesul de elaborare a legislației conexe de către instituțiile statului în colaborare cu mediul de afaceri. Proiectul prevede că numărul total al tichetelor de masă pe suport de hârtie acordate salariatului ce desfășoară munca în schimburi trebuie să fie egal cu raportul calculat ca numărul total de ore lucrate pe parcursul lunii precedente împărțite la opt. În același timp, în cazul tichetelor de masă pe suport electronic valoare totală transferată pe cardul de plată al salariatului trebuie să fie egală cu numărul total de ore lucrate pe parcursul lunii precedente împărțit la opt, înmulțit cu valoarea nominală a tichetului acordat salariatului. Raportul se aproximează, conform regulilor matematice, până la un semn după virgulă. De asemenea, se mai propune stabilirea într-un singur regulament a tuturor aspectelor tehnice ce ține de operarea cu tichetele de masă, care va fi aprobat de Guvern. Totodată, Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător va fi completată cu sintagma activitatea de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere și de rambursare a valorii acestora, adică activitatea de operator va fi, totuşi, gen de activitate licenţiat. Unitatea emitentă a actului permisiv va fi Agenția pentru Servicii Publice. Propunem clarificarea anumitor aspecte privind eliminarea situațiilor de incertitudine, legate de clarificarea locului de muncă de bază și ziua lucrătoare. De asemenea, propunem să fie reglementat modul de calculare a numărului de tichete acordate persoanelor care efectuează munca în schimburi și limita minimă de ore lucrate de angajat pentru a beneficia de această garanție socială suplimentară, a declarat președintele Comisiei protecție socială, sănătate și familie, Valentina Buliga. Autorii mai propun completarea Legii cu privire la tichetele de masă cu noțiunea loc de muncă de bază. Acesta este locul de muncă a salariatului pentru care timpul de muncă constituie nu mai puțin de 6 ore pe zi, ceea ce a provocat nemulțumirea unor deputați, dat fiind faptul că în Codul Muncii există această noțiune. Codul Muncii stabilește direct ce este locul de muncă de bază, de ce să nu pornim de la aceasta? De ce să facem modificări într-o lege, care a fost votată acum două luni, dacă aceste prevederi sunt enunțate în Cod. Va trebui să ajustăm Codul Muncii la Legea tichetelor de masă, pe când noi trebuie să facem invers, a menționat un deputat, care, totodată, a atenționat autorii că proiectul discriminează unii salariați care lucrează anumite ore, cum ar fi medicii, profesorii etc. Președintele Parlamentului, Adrian Candu, unul din autorii proiectului, a menționat că prevederea ce ține de locul de muncă de bază este propusă pentru a evita anumite abuzuri, luând în considerare că valoarea tichetelor de masă presupune scutire de impozite și de contribuții de asigurări sociale și medicale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.