20
02 2019
1960

Loteria fiscală, acum și în Moldova

Ministerul Finanțelor a elaborat și propune Guvernului pentru aprobare proiectul hotărârii prin care se va aproba procedura de desfășurare a Loteriei fiscale. Loteria fiscală va fi o măsură care va contribui la combaterea evaziunii fiscale prin sporirea achitărilor prin intermediul cardurilor bancare pentru bunurile/serviciile achiziționate, urmărindu-se, astfel, limitarea achitărilor în numerar, deoarece la loterie vor participa toate tranzacțiile de achitare cu cardul bancar, efectuate în Republica Moldova, cu excepțiile prevăzute de hotărâre. Conform proiectului, organizator al Loteriei fiscale va fi Serviciul Fiscal de Stat, care va fi în drept să atragă și persoane terțe pentru organizarea Loteriei, la care vor participa persoanele fizice care au atins vârsta de 18 ani, care vor efectua tranzacții de achitare a bunurilor sau serviciilor cu cardul emis de o bancă licențiată din RM și vor fi de acord cu termenii și regulile de organizare a Loteriei. Loteria se va desfășura pe întreg teritoriul Republicii Moldova, fiind organizată trimestrial, dar va avea suplimentar și 2 ediții speciale. Organizarea trimestrială va fi efectuată prin 4 etape intermediare: Prima etapă – ianuarie - martie inclusiv; Cea de-a doua etapă – aprilie - iunie inclusiv; Cea de-a treia etapă – iulie - septembrie inclusiv; Cea de-a patra etapă octombrie - decembrie inclusiv. Edițiile speciale vor fi organizate în perioada sărbătorilor de Paști și în perioada sărbătorilor de iarnă (Crăciunul, Anul Nou). La fiecare etapă a Loteriei, se va efectua o tragere la sorți pentru tranzacțiile efectuate cu cardurile bancare la POS terminale deservite de băncile licențiate din Republica Moldova la efectuarea plăţii pentru mărfuri şi servicii. În cadrul Loteriei vor participa doar tranzacțiile în valoare de peste 50 de lei. Tragerile la sorți se vor efectua în a treia zi de joi din luna următoare trimestrului de gestiune și se vor lua în considerare doar tranzacții efectuate cu carduri bancare în perioada trimestrului de referință. Tragerile la sorți pentru Edițiile speciale se vor efectua în termen de 10 zile lucrătoare de la recepționarea informației menționate de la băncile comerciale licențiate emitente, aleatoriu, în mod automatizat, prin intermediul platformei Random.org. SFS va efectua tragerile la sorți cu ajutorul bazei de date Excel cu toate tranzacțiile efectuate și înregistrate la fiecare etapă a Loteriei, fiecărei tranzacții atribuindu-i-se un număr de ordine unic de participare. Pe site-ul Random.org se va indica numărul minim și maxim al tranzacțiilor înregistrate și acesta va genera numărul de ordine al tranzacției potențial câștigătoare. Validarea câștigătorilor Loteriei va avea loc în prezența Comisiei, numite prin Ordin de către directorul SFS. Lista tranzacțiilor câștigătoare, generată din sistem în data tragerii la sorţi, se va imprima pe suport de hârtie şi se va autoriza de către membrii Comisiei. În baza acestei liste se va întocmi procesul-verbal cu rezultatele extragerii, care va fi semnat de către membrii Comisiei. Lista tranzacțiilor câștigătoare va fi remisă de către Comisie în adresa băncilor licențiate emitente din țară pentru a identifica câștigătorii. Băncile, la rândul său, vor identifica și vor prezenta în adresa SFS informația cu privire la câștigători. După identificarea persoanelor, SFS va plasa pe pagina web www.sfs.md lista câștigătorilor la Loterie a fiecărei etape. Conform proiectului, câştigătorii Loteriei au dreptul să refuze premiile doar dacă vor prezenta o confirmare scrisă în acest sens. Premiile care vor fi acordate în cadrul Loteriei vor fi: • pentru etapele 1-4: 40 premii a câte 1000 lei, pentru fiecare tragere la sorți, valoarea totală a premiilor fiind 160000 lei (40 premii*1000 lei*4 etape). • pentru Edițiile speciale: 20 premii a câte 1500 lei pentru prima etapă și 20 premii a câte 1500 lei pentru a doua etapă, cu valoarea totală de 60000 lei (20 premii*1500 lei*2 ediții speciale). Fondul total de câștiguri pentru desfășurarea Loteriei constituie 220 mii lei. Premiile vor fi transferate câștigătorilor pe conturile de card, în valută națională, în termen maxim de 10 zile lucrătoare după publicarea listei câștigătorilor pe pagina web oficială a SFS. Este de menționat că informația despre tranzacțiile efectuate cu cardurile bancare va fi prezentată în adresa SFS de către băncile licențiate emitente de carduri în RM, SFS având obligația să o generalizeze până la data de 15 a lunii următoare trimestrului de gestiune. Nu vor participa la loterie următoarele tranzacții: – de extragere a numerarului de pe contul de card; – efectuate de către nerezidenți pe teritoriul RM; – efectuate cu cardul bancar de către persoanele fizice în afara RM; – efectuate cu carduri emise de băncile sau instituţiile de peste hotarele RM; – transferurile mijloacelor de pe contul cardului pe conturile bancare ale persoanelor fizice și/sau persoane juridice, (person to person, în continuare P2P), inclusiv tranzacții pentru achitarea impozitelor şi altele; – alimentările contului de card al persoanelor fizice şi/sau juridice; – efectuate cu carduri pentru achitarea ratelor şi a pariurilor în cazinouri şi alte instituţii de jocuri de noroc; - efectuate prin cardurile emise în RM în magazine electronice din RM (Internet).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.