20
07 2020
1058

Lucrările de creare a cadastrului bunurilor imobile, reluate

Executivul a aprobat Programul de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile pentru anii 2020-2023. Hotărârea Guvernului nr.345 este publicată în MO din 17 iulie 2020 și prevede reluarea activităţilor de înregistrare primară masivă în cadrul Proiectului de înregistrare şi evaluare funciară. Implementarea acestuia va asigura identificarea, înregistrarea şi evaluarea tuturor terenurilor şi altor bunuri imobile, înregistrarea drepturilor asupra lor, identificarea şi înscrierea titularilor de drepturi, precum şi furnizarea datelor cadastrale tuturor persoanelor interesate de drept public sau privat.
 
Documentul este structurat pe capitole și prevede estimarea generală a costurilor şi sursele de finanţare (per total, 540,9 mil. lei), indicatorii de progres, de raportare şi evaluare (printre acestea se regăsesc înregistrarea a circa 700 mii de bunuri imobile case de locuit individuale şi loturi de lângă casă din localităţile rurale şi a grădinilor din extravilan; înregistrarea a circa 350 mii de bunuri imobile proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale; evaluarea a 1,9 mil. de bunuri imobile cu destinaţie locativă din localităţile rurale şi a grădinilor din extravilan; 3 mil. de terenuri cu destinaţie agricolă etc.).
 
Regulamentul cu privire la modul efectuării înregistrării primare masive stabilește drept obiecte ale înregistrării primare terenurile, clădirile principale și drepturile de proprietate asupra bunurilor imobile, înregistrarea primară masivă fiind efectuată gratuit pentru titularii de drepturi, în termenele stabilite de Programul de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile pentru anii 2020-2023, perioadă în care este planificată înregistrarea a 250 mii de diferite bunuri (pentru comparație, în perioada 1998-2011 au fost înregistrate circa 100 de obiecte).
 
Autoritatea responsabilă pentru efectuarea lucrărilor este Agenția Servicii Publice, care va active și coordona activitățile cu autoritățile publice locale, asigurându-le cu informații grafice și textuale din registrele de stat deţinute necesare pentru colectarea datelor despre bunurile imobile aflate în hotarele unităţii administrativ-teritoriale şi titularii de drepturi asupra acestora, inclusiv lista persoanelor fizice cu loc de trai în RM, în profil administrativ-teritorial, din Registrul de stat al populaţiei, pe suport de hârtie sau în format electronic.
 
Totodată, va fi abrogată Hotărârea Guvernului nr. 120/2007 cu privire la unele măsuri în vederea finalizării lucrărilor prevăzute în Programul de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1030/1998.
 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.