18
09 2018
779

Magazinele din stațiile peco ar putea vinde și produse alimentare neambalate

Restricția asupra comercializării produselor alimentare neambalate în unitățile de comerț de pe teritoriul stațiilor de alimentare cu carburanți ar putea fi eliminată. Proiectul de lege respectiv este propus spre consultări publice de către Ministerul Economiei şi Infrastructurii. Astfel, se propune ca în unitățile de comerț din incinta stațiilor produsele alimentare să fie comercializate cu respectarea cerinţelor Regulamentului sanitar pentru unităţile comerciale cu profil alimentar, redacția în vigoare a p. 6 din care stipulează că în unităţile de comerţ din incinta staţiilor pot fi comercializate doar produse alimentare ambalate. Această restricție nu este justificată prin prisma protecției interesului public și ar putea avea efectul de a distorsiona concurența pe piața serviciilor de alimentație publică prin limitarea drepturilor întreprinderilor de a comercializa produse alimentare neambalate sau de a presta servicii de alimentație publică pe teritoriul stațiilor, se menționează în nota proiectului. În notă se mai spune că acest fapt este contrar prevederilor art.12 alin.(1) lit.a) din Legea concurenței, care interzice „orice acţiuni sau inacţiuni ale autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau locale care restrâng, împiedică sau denaturează concurenţa, precum limitarea drepturilor întreprinderilor de procurare ori comercializare". Autorii susțin că proiectul a fost elaborat în vederea ajustării cadrului normativ existent, astfel încât să se creeze premisele necesare pentru desfășurarea, în condiții de inofensivitate și siguranță alimentară, a comerțului cu produse alimentare în unitățile comerciale de pe teritoriul stațiilor de alimentare cu produse petroliere din Republica Moldova. Prin noile reglementări ale proiectului se urmărește stimularea comerțului în incinta stațiilor, ceea ce generează potențialul creării locurilor de muncă noi și majorării contribuțiilor la bugetul statului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.