22
08 2017
1372

MAI îşi reduce efectivul-limită cu 20 de angajaţi

Cu toate că, în urma implementării Reformei Guvernului, Ministerul Afacerilor Interne nu va fuziona ;i nu va fi dizolvat, acesta urmează să-şi actualizeze structura în scopul respectării prevederilor Hotărârii Guvernului cu privire la restructurarea administrației publice centrale de specialitate. În acest sens, este propus un proiect ce prevede reducerea efectivului-limită al aparatului central al MAI de la 158 unităţi la 138, diminuarea numărului de unități de personal având la bază optimizarea funcțiilor în cadrul acestuia. Astfel, potrivit documentului, din totalul de 138 unități, 74 unități (54 %) urmează a fi funcții publice cu statut special, 39 (28%) - funcții de suport și 29 (21%) - funcții de conducere. În acelaşi timp, în conformitate cu Legea cu privire la Guvern, în cadrul ministerului urmează să activeze un secretar general de stat și patru secretari de stat, iar funcţia de vice-ministru va fi lichidată. Menţionăm că în cadrul MAI, actualmente activează 3 vice-miniştri şi un secretar de stat. De asemenea, proiectul conţine şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, care stabilește misiunea, funcțiile de bază și drepturile acestuia. Ministerul Afacerilor Interne, în termen de 3 luni, va prezenta Guvernului spre aprobare proiectele de acte normative privind aprobarea listei autorităţilor administrative și instituţiilor din subordine și a listei întreprinderilor de stat în care ministerul exercită funcţia de fondator. În proiect nu sunt indicate costurile legate de implementare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.