15
03 2017
3492

Mai puţin de o lună până la reorganizarea SFS

Începând cu 1 aprilie 2017, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, împreună cu cele 35 de inspectorate teritoriale fiscale de stat, vor fi reorganizate într-o entitate juridică unică – Serviciul Fiscal de Stat. Reorganizarea autorităţii fiscale din Republica Moldova se va efectua în baza Legii nr.281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificare şi completarea unor acte legislative. Astfel, în urma procesului de reorganizare vor fi create 4 direcţii generale de administrare fiscală teritoriale. Direcţia generală Nord va fi creată cu centrul administrativ în municipiul Bălţi şi va cuprinde 12 raioane în care vor fi antrenaţi 374 inspectori fiscali. Direcţia generală Centru va avea în gestiunea sa 14 raioane şi va avea centrul în Ialoveni, cu 408 funcţionari fiscali. Regiunea Sud va avea centrul în Comrat şi va include 9 raioane, iar aici vor activa 222 de inspectori fiscali. În acelaşi timp, Direcţia generală administrare fiscală din municipiul Chişinău va înclude 4 sectoare şi anume Buiucani, Botanica, Centru şi Râşcani, deoarece de la 1 aprilie oficiile fiscale din Ciocana şi Râşcani umrează a fi comasate. În direcţia generală administrare fiscală Chişinău vor activa 506 inspectori fiscali. Potrivit şefului Inspectoratului Fiscal de Stat, Serghei Puşcuţa, obiectivele reorganizării SFS se vor axa pe creşterea gradului de conformare benevolă a contribuabililor, prestarea serviciilor calitative, reducerea costurilor de administrare fiscală, consolidarea acţiunilor de combatere a evaziunii fiscale, crearea unei identităţi bazate pe profesionalism şi integritate. Reorganizarea Serviciului Fiscal de Stat va permite eliminarea problemelor existente în sistemul fiscal cum ar fi tratare neunivocă a legislaţiei de la un inspectorat teritorial la altul, eficienţa scăzută a activităţii de control, tendinţa de concentrare a businessului în municipiul Chişinău şi Bălţi, consumuri logistice mult mai mari în comparaţie cu rezultatele în raioane, precum şi funcţiile vacante din teritoriu. Structura autorităţii fiscale din ţara noastră a fost moştenită istoric încă din timpul când Serviciul Fiscal de Stat a fost creat, la 1 iulie 1990, fiind creat pe principiul teritorial. Această abordare teritorială presupune un şir de dezavantaje. Odată cu reorganizarea Serviciului Fiscal de Stat se deplasează accentul de la principiul teritorial spre cel funcţional. În Serviciul Fiscal de Stat, de regulă, există trei funcţionalităţi majore – funcţia de prestarări servicii şi deservirea contribuabilor, funcţia de control şi cea de recuperare a creanţelor sau de încasare forţată a datorilor contribuabililor, a menţionat Serghei Puşcuţa în cadrul unei conferinţe de presă. După adoptarea Legii nr.281 din 16 decembrie 2016, în baza căreia a fost aprobată crearea unei singure autorităţi fiscale şi până la moment s-au întreprins o serie de măsuri ce se referă la reorganizarea SFS. Astfel, s-a elaborat un Regulament de funcţionare al Serviciului Fiscal de Stat ce se află la Guvern pentru aprobare, ajustarea soft-urilor şi a sistemului informaţional, revizuirea actelor legislative, modernizarea a 50 baze de date, ajustarea proceselor de lucru, elaborarea obligaţiunilor funcţionale ale inspectorilor fiscali. Potrivit şefului SFS, în serviciul fiscal activează, la moment, 1892 de funcţionari fiscali, dintre care 327 au funcţie de conducere. După procesul reorganizării, numărul angajaţilor va rămâne acelaşi – 1892 de funcţionari, însă numărul celor cu funcţie de conducere va fi redus cu 85 de persoane, care vor fi antrenate în funcţii de execuţie, adică de inspectori fiscali. Serghei Pușcuța a menţionat că din totalul celor 1892 de angajaţi ai sistemului, doar 8 dintre aceştia au refuzat să mai activeze după reorganizarea instituţiei. Serviciul Fiscal de Stat va fi condus de un director ales prin concurs şi de 4 directori-adjuncţi. Vice-directorii nu vor fi aleşi după aspectul teritorial, dar vor fi responsabili de domeniile de patronare – control, metodologie şi suport. Potrivit şefului SFS, contribuabilii, după 1 aprilie 2017, vor fi deserviţi, în continuare, la sediile inspectoratelor teritoriale, unde va fi păstrat oficiul de deservire a contribuabilului. Pentru contribuabili reorganizarea nu trebuie să aducă efecte negative. Ei vor putea merge în continuare la oficiile de deservire, unde vor beneficia de primirea dării de seamă, înregistrarea conturilor bancare, înregistrarea filialelor, primirea consultaţiilor, procurarea blanchetelor de strictă evidenţă. Toate aceste activităţi vor fi prestate în continuare contribuabililor în cadrul oficiilor de deservire, doar componenta de control şi cea de încasare a restanţelor vor fi regionalizate, a specificat Serghei Puşcuţa. Serviciul Fiscal de Stat îşi exprimă certitudinea că vectorul de reformare care a fost selectat este unul corect şi va aduce beneficii atât contribuabililor, cât şi întregii societăţi, a declarat şeful FISC. În altă ordine de idei, menţionăm că în lunile ianuarie-februarie 2017 Serviciul Fiscal de Stat a încasat la bugetul public naţional 4 mld. 254 mil. lei, cu o creştere de 672 mil. lei, sau cu 18,8% , faţă de anul trecut, ceea ce a depăşit încasările planificate cu 119 mil. lei, sau cu 7,3% .

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.