19
07 2019
575

Mai puține acte pentru solicitarea permisului de ședere

Cetățenii străini, la solicitarea permisului de ședere sau a buletinului de identitate, nu vor mai prezenta documentul ce atestă grupa sangvină, decizia cu privire la acordarea dreptului de muncă, permisul de muncă și extrasul din Registrul de stat al unităților de drept. Guvernul a aprobat o hotărâre prin care se propune excluderea actelor menționate mai sus din lista documentelor necesare de a fi depuse de cetățenii străini pentru eliberarea actelor de identitate, stipulată în pct.63 din Regulamentul privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor RM. Totodată, hotărârea mai prevede excluderea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și Ministerului Muncii, Sănătății și Protecției Sociale din lista autorităților responsabile de examinarea, avizarea, coordonarea și verificarea dosarelor depuse de străini în scopul acordării dreptului la muncă și a dreptului de ședere provizorie în scop de muncă pentru lucrătorii imigranți. În același timp, în procesul de eliberare a invitațiilor pentru străini, persoana juridică nu va mai depune copia extrasului din Registrul de stat al unităţilor de drept, pentru că se exclude și acest act din lista documentelor ce urmează a fi prezentate. Proiectul mai prevede abrogarea Hotărârii nr. 128/2012 cu privire la facilitarea acordării dreptului de ședere și eliberării actelor de identitate străinilor angajați în cadrul proiectelor de asistență străină, dat fiind faptul că prevederile acesteia sunt reflectate în art.437 din Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova. Reamintim că din octombrie 2017 investitorii străini pot obține documentul care le permite să desfășoare activitate în RM într-un timp mai restrâns – circa 45 de zile, cu optimizarea numărului de proceduri și acte permisive, în urma unor modificări operate în Legea cu privire la migrația de muncă. Totodată, în Monitorul Oficial din 1 februarie 2019 a fost publicată Legea nr. 278/2018 ce prevede inclusiv completarea Legii privind regimul străinilor cu un capitol ce reglementează acordarea și prelungirea dreptului de ședere provizorie pentru lucrătorii migranți.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.