Știri

Mâine, 27 septembrie, citim în Monitorul Oficial

Mâine, 27 septembrie 2019, va apărea de sub tipar nr. 296-301 al Monitorului Oficial, în care sunt publicate următoarele documente oficiale. În PARTEA II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova • Hotărâre сu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 448, 25 septembrie 2019) • Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 449, 25 septembrie 2019) • Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 450, 25 septembrie 2019) • Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană „Suport pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE”, semnat la 24 iulie 2019 (nr. 451, 25 septembrie 2019) • Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 452, 25 septembrie 2019) • Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 94/2018 pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Programului-pilot comun între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel cu privire la recrutarea şi angajarea cetăţenilor Republicii Moldova în calitate de îngrijitori ai persoanelor vârstnice cu dizabilităţi din Statul Israel şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 453, 25 septembrie 2019) • Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea amendamentului la art. 38 al statutului Organizației Mondiale a Turismului (OMT), adoptat în cadrul celei de-a xvii-a sesiuni a adunării generale a OMT prin rezoluția a/res/521 (xvii) în perioada 23-29 noiembrie 2007 (nr. 454, 25 septembrie 2019) • Hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2012 (nr. 456, 25 septembrie 2019) • Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1239/2018 pentru aprobarea componenței nominale a Comitetului de supraveghere a auditului (nr. 457, 25 septembrie 2019) • Hotărâre cu privire la unele măsuri de eficientizare a mecanismului de coordonare și management al asistenței externe și la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 458, 25 septembrie 2019) • Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 206/2019 cu privire la aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2019 și a Programului de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor (nr. 459, 25 septembrie 2019) În PARTEA III — Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova publică: • Ordin cu privire la modificarea ordinului nr. 1534 din 27.12.2018 „Cu privire la aprobarea listelor de verificare în domeniul securității și sănătății în muncă” (nr. 861, 19 iulie 2019) Comisia Naţională a Pieţei Financiare publică: • Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului privind ofertele publice de cumpărare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.33/1/2015 (nr. 42/2, 16 septembrie 2019) Sumarul deplin.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1158 vizualizări

Data publicării:

26 Septembrie /2019 14:29

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon