18
09 2019
2954

Managerii instituțiilor de învățământ vor putea preda în limita la 0,5 din norma didactică

În Parlament este înregistrat un proiect de lege pentru modificarea anexei nr.7 la Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Autorul inițiativei propune ca să li se permită conducătorilor instituțiilor de învățământ și cadrelor didactice cu funcții de conducere să desfășoare activitate didactică în limita la 0,5 din norma didactică. În prezent, pct.17 alin (3) din anexa nr. 7 a Legii (Grupul ocupațional „Învățământ și cercetare”), prevede că, prin derogare de la art. 24 alin. (3) din Lege, directorii și directorii adjuncți pot să desfășoare activitate didactică doar în limita a 0,25 din norma didactică. Aceasta înseamnă că, managerii care predau la discipline de studiu pentru care Planul cadru de învățământ prevede un număr mai mare de ore săptămânale, cum ar fi limba română, trebuie să lucreze gratuit sau să renunțe să predea. Costurile totale ale implementării prevederilor proiectului dat urmează a fi stabilite de către Ministerul Finanțelor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.