05
09 2018
1148

Mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă – 1587 lei

În primele 7 luni ale anului 2018, în țara noastră erau înregistrați 714 709 beneficiari de pensii, potrivit datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale. Din numărul total de beneficiari, 534 607 primeau pensie pentru limită de vârstă, mărimea medie a prestației fiind de 1587,48 lei. Pensie de dizabilitate a fost acordată pentru 126 919 persoane, mărimea căreia era de 1245,36 lei. În același timp, 12 043 persoane beneficiau de pensie de urmaș, mărimea medie a prestației fiind de 825,28 lei. Alte 579 de persoane beneficiau de pensii acordate unor categorii de angajați din aviația civilă, iar 792 – de pensiile militarilor în termen și membrilor familiilor lor. Prestațiile constituiau 8157,23 și, respectiv 1497, 71 lei. 1777 de persoane au beneficiat de pensii pentru participarea la lichidarea avariei de la Cernobâl, mărimea medie a prestației constituind 3265,92 lei. Totodată, au fost acordate pensii pentru 8233 angajați din domeniul culturii, mărimea medie a acesteia fiind de 1223,20 lei. Au fost acordate și pensii anticipate pentru limită de vârstă pentru 29 666 beneficiari. Mărimea medie a acestei prestații a constituit 4467,24 lei. În același timp, au fost acordate alocații sociale de stat pentru 61 711 beneficiari. Dintre aceștia, 7937 au fost persoane vârstnice (204,14 lei), 10 060 – persoane cu dizabilități (262,08 lei), 27122 – persoane cu dizabilități din copilărie (677,35 lei), 11271 – copii cu dizabilități în vârstă de până la 18 ani și 5321 – beneficiari de alocație în cazul pierderii întreținătorului (577,29 lei). Datele statistice publicate de CNAS mai arată că, în primele 7 luni ale anului curent, 45983 beneficiari au primit indemnizație lunară pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani. Mărimea medie a prestației a fost de 1419,32 lei. În același timp, au fost acordate astfel de indemnizații și pentru 29 520 persoane neasigurate, mărimea prestației fiind de 540 lei. Menționăm că bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 a fost aprobat la venituri și la cheltuieli în sumă de 19338999,4 mii de lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.