19
09 2018
2336

Mărimea minimului de existenţă - 1895,7 lei

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în semestrul I al anului curent mărimea minimului de existenţă lunar a constituit în medie pentru o persoană 1895,7 lei, fiind în creştere faţă de semestrul I 2017 cu 1,6%. Cea mai mare valoare a minimului de existenţă este înregistrată pentru populaţia din municipiile Chişinău şi Bălţi, unde aceasta atinge nivelul de 2061,7 lei sau cu 10,2% mai mult comparativ cu alte oraşe şi cu 12,7% mai mult comparativ cu mediul rural. Totodată, pe categorii de populaţie, valoarea maximă a minimului de existenţă revine populaţiei în vârstă aptă de muncă – 2014,7 lei şi, în special, bărbaţilor – 2177,1 lei, comparativ cu 1837,6 lei în cazul femeilor. Minimul de existenţă pentru copii constituie în medie 1815,4 lei lunar, cu o diferenţiere a acestui indicator în dependenţă de vârsta copilului – de la 696,7 lei pentru un copil în vârstă de până la 1 an până la 2045,4 lei pentru un copil în vârstă de 7-17 ani. Datele mai arată că veniturile disponibile lunare ale populaţiei în semestrul I 2018 au constituit, în medie per persoană, 2363,9 lei şi au depăşit mărimea medie a minimului de existenţă cu 24,7%. Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat în această perioadă a însumat 6141,2 lei, astfel fiind posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă de 3 ori. Nivelul maxim de acoperire al minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă a fost atins de salariaţii din sectorul informații si comunicații de 6,7 ori, iar cel minim – de salariaţii din artă, activităţi de recreere şi de agrement, al căror salarii acoperă minimul de existenţă în proporţie de 1,8 ori. În același timp, pentru pensionari, minimul de existenţă a constituit 1589,0 lei şi reprezintă 83,8% din valoarea medie pentru total populaţie. Valoarea medie a pensiei lunare, stabilite la 1 iulie 2018, a constituit 1658,7 lei, ce face posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru această categorie de populaţie la nivel de 104,4%. În condițiile în care indemnizaţiile lunare pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 3 ani constituie în medie 1419,3 lei pentru persoanele asigurate, aceste plăţi acoperă valoarea minimului de existenţă pentru copiii în vârstă de 1-6 ani în proporţie de 91%. În cazul persoanelor neasigurate mărimea indemnizaţiilor lunare pentru îngrijirea copiilor de 540 lei asigură doar 34,6% din necesarul minim pentru copiii în vârstă de 1-6 ani. Notă: Veniturile populației, în trimestrul II al anului 2018, au sporit cu 6,6% față de aceiași perioadă a anului precedent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.