21
06 2019
732

Mecanismul de declarare prealabilă a coletelor livrate prin poșta rapidă

Serviciul Vamal asigură că operațiunile de vămuire a bunurilor livrate prin intermediul trimiterilor poștale internaționale vor fi mai sigure, dar și mai rapide. Autoritatea vamală, cu sprijinul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova, a elaborat mecanismul de declarare prealabilă a coletelor livrate prin poșta rapidă. Noul sistem este prevăzut pentru procesarea prealabilă a trimiterilor poștale internaționale. Potrivit instrucțiunii elaborate și prezentate în cadrul unei ședințe care a avut loc zilele trecute, noul mecanism va funcționa în baza schimburilor de informații dintre organul vamal și operatorii poștali. Acest lucru va permite profilarea potențialelor riscuri de fraudare și emiterea unei decizii până să ajungă coletul la oficiul poștal de destinație. Ca rezultat, noua procedură de control va diminua riscurile de fraudare, va simplifica formalitățile de vămuire, iar acordarea liberului de vamă se va realiza într-un timp mai scurt. Aplicarea respectivei proceduri de control reprezintă o etapă premergătoare implementării unui modul specializat, ce ar urma să fie integrat în noua versiune a softului aplicativ ”Asycuda World”. Directorul SV, Vitalie Vrabie, a solicitat să fie asigurată o funcționare ireproșabilă a mecanismului implementat, iar subdiviziunile implicate să dea dovadă de vigilență și eficiență. ”Este îmbucurător faptul că am avansat atât de mult în aplicarea acestui concept de vămuire a trimiterilor poștale internaționale. Acum, avem sarcina de a asigura și eficiența măsurilor preconizate, astfel încât să sporim nivelul de securitate în cadrul acestui tip de operațiuni, concomitent cu accelerarea procesului de vămuire”, a subliniat Vitalie Vrabie.0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.