15
10 2019
921

Mecanismul de distribuire a contingentelor tarifare preferențiale la importul de carne din UE, elaborat

Din 1 ianuarie 2020, gestionarea contingentului tarifar la importul de carne din Uniunea Europeană în regim preferențial clasificat la pozițiile tarifare 0203 și 0207 va fi asigurată de Serviciul Vamal prin intermediul SIIV „Asycuda WORLD”. Prevederea este inclusă în proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modul de administrare a contingentului tarifar la importul de carne, propus pentru consultări publice de către Ministerul Economiei și Infrastructurii. Conform autorilor proiectului, acesta a fost elaborat în urma unor sesizări din partea mediului de afaceri despre fluctuația nejustificată a prețurilor la carne (materie primă), precum și celor ce țin de aplicarea unor practici neloiale din partea traderilor în procesul de import și realizare a cărnii (preponderent de porc și de pui). În acest context, asociațiile de business au propus elaborarea unui mecanism de distribuire a contingentelor tarifare preferențiale la importul de carne de pasăre și porc din UE. Astfel, în vederea asigurării cu suficientă materie primă a companiilor producătoare de mezeluri în condiții echitabile și ținând cont de necesitățile acestora pentru asigurarea unei activități nedistorsionate, se propune reglementarea, la nivel de hotărâre de Guvern, a importului de carne de pasăre și porc din UE în limita contingentelor disponibile. Drept urmare, conform prevederilor propuse în proiect, 60% din contingentul preferențial la importul de carne din UE va fi distribuit în exclusivitate procesatorilor. Totodată, pentru asigurarea calității înalte a produselor, se propune alocarea a 30% din contingentul respectiv pentru importul de carne proaspătă sau refrigerată. În condițiile actuale, la import predomină carnea congelată, care poate fi stocată pentru o perioadă mai mare de timp și realizată la prețuri mari (de către traderi) în perioada în care se înregistrează deficit de materie primă pe piața internă sau cota preferențială de import este epuizată. Proiectul prevede că taxa vamală preferențială la importul din UE de carne de porcine proaspătă, refrigerată sau congelată, clasificată la poziţia tarifară 0203, precum și carne și organe comestibile proaspete, refrigerate sau congelate, și de păsări, clasificată la poziția tarifară 0207, se va distribui în limita contingentului tarifar preferențial stabilit conform Anexei XV-D din Acordul de Asociere între RM și UE, după cum urmează: câte 30% din cota preferențială anuală se va aloca, în baza principiului „primul venit – primul servit”, exclusiv procesatorilor de carne din RM pentru produsele clasificate la următoarele poziții tarifare : 02031110, 02031211, 02031219, 02031911–02031959 „Carne de animale din specia porcine, proaspătă sau refrigerată”; 02032110, 02032211, 02032219, 02032911–02032959 „Carne de animale din specia porcine congelată”; 02071130, 02071190, 02071210, 02071290, 02071310-02071330, 02071350, 02071360, 02071399 „Carne și organe comestibile, proaspete sau refrigerate de păsări de la poziţia 0105” 02071410-02071430, 02071450, 02071499 „Carne şi organe comestibile congelate de păsări de la poziția 0105”. Se propune ca Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului să prezinte Serviciului Vamal lista agenților economici autohtoni procesatori de carne şi să actualizeze această listă semestrial.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.