30
07 2020
8198

Medicii de familie vor elibera adeverința medicală pentru conducătorii auto

Concluzia privind aptitudinea de conducere va fi efectuată de către medicul de familie, în baza examenului clinic medical, datelor din Sistemul Informațional Automatizat Asistența Medicală Primară (SIA AMP) și a informațiilor privind afecțiunile/stările de care suferă persoana. Dacă medicul de familie în cadrul examenului stabilește prezența afecțiunilor care necesită consultația medicilor specialiști de profil, examinarea medicală va fi efectuată de către Comisia pentru examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi a candidaților pentru obținerea permisului de conducere.
 
Modificarea va contribui la simplificarea modalității de obținere a adeverinței medicale (F 083/e), în special pentru candidații și conducătorii de vehicule care nu au afecțiuni, aptitudinea pentru conducerea vehiculului fiind stabilită numai de medicul de familie.

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare proiectul  hotărârii pentru modificarea Normelor privind examinarea medicală a conducătorilor de vehicule și a candidaților pentru obținerea permisului de conducere.

 

 

Elaborarea proiectului a fost condiționată de necesitatea implementării viziunii To-Be (soluții de modernizare) pentru reingineria procesului de obținere a permisului de conducere inițiată de către Agenția de Guvernare Electronică conform programului de activitate al Guvernului.  

 

Astfel, evidența adeverințelor medicale (F 083/e) va fi ținută în Registrul aprobat de MSMPS, care este generată automat în SIAAMP și care asigură interoperabilitatea cu sistemele informaționale ale Agenției Servicii Publice.

 

Totodată, SIA AMP va deține inclusiv capacitatea de generare de alerte în cazul în care în dosarul de sănătate electronic sunt înregistrate date privind aflarea sub supraveghere medicală a persoanei cu: consum de droguri şi de alte substanțe psihotrope, probleme de sănătate mintală sau maladii incompatibile pentru conducerea vehiculelor, precum și la expirarea termenului de valabilitate a adeverinței medicale.

Conform proiectului, termenul general de valabilitate al adeverinței medicale va fi egal cu termenul de valabilitate stabilit pentru permisul de conducere din categoria/ subcategoria respectivă, ținând cont de restricțiile stabilite pentru anumite vârste stabilite în Hotărârea Guvernului nr.1452/2007 . De asemenea, în cazul în care a fost solicitată consultarea medicului specialist de profil, iar concluzia emisă recomandă o reexaminare medicală, termenul de valabilitate a adeverinței medicale va fi egal cu termenul stabilit pentru următoarea reexaminare medicală, însă nu mai puțin de un an.

 

Totodată, Normele vor fi completate cu o anexă ce conține Lista afecțiunilor/ stărilor pentru care este obligatorie consultația Comisiei. Aici sunt incluse afecțiunile oftalmologice, auditive, ale aparatului locomotor, diabetul zaharat, tulburările mentale, alcoolism, epilepsie etc.

 

Proiectul mai prevede că, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va aproba, în timp de o lună, Lista instituțiilor medico-sanitare publice abilitate cu dreptul de înființare a Comisiilor pentru examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi a candidaților pentru obținerea permisului de conducere.

 

Se propune ca modificările să intre în vigoare după efectuarea reingineriei sistemelor informaționale, termenul fiind stabilit pentru 1 ianuarie 2023.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.