25
03 2022
167

Medierea judiciară, ineficientă

Medierea judiciară ca fază obligatorie în cadrul unor proceduri civile va fi exclusă. Parlamentul a aprobat abrogarea capitolului XIII1 din Codul de procedură civilă, potrivit căruia medierea judiciară este o modalitate obligatorie de soluţionare amiabilă a pretenţiilor adresate instanţei judecătorești, cu ajutorul şi sub conducerea acesteia, în cazurile ce ţin de protecţia consumatorilor, litigiile de familie, litigiile de muncă, litigiile succesorale etc.
 
 
Reamintim că medierea judiciară a fost instituită în anul 2017 cu scopul de a reducere din volumul de muncă al judecătorilor, însă, pe parcursul anilor, s-a constatat că este o metodă ineficientă de soluționare prealabilă a litigiilor, care a îngreunat semnificativ procedurile judiciare.

 

După cum a menționat secretarul de stat al Ministerului Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, excluderea instituției medierii judiciare obligatorii are ca scop eliminarea deficiențelor ce tergiversează procesele judiciare pentru anumite cauze civile.

 

În același timp, se propune ca procedurile de mediere judiciară neîncheiate la data intrării în vigoare a noilor prevederi să fie finalizate conform legislației. O parte sau ambele părți vor putea solicita încetarea imediată a procedurii de mediere judiciară, instanța de judecată urmând să emită o încheiere nesusceptibilă de atac cu privire la încetarea procedurii de mediere judiciară și va transmite dosarul pentru repartizare aleatorie unui alt judecător, fiind obligată să informeze părțile despre dreptul de a solicita încetarea imediată a procedurii de mediere judiciară.

 

Conform datelor prezentate, în perioada anilor 2018-2021 din numărul total al proceselor de mediere judiciară (43487) doar 1165 au finalizat prin încheierea unei tranzacții, iar în restul litigiilor procesele de mediere au încetat prin refuzul părților de a soluționa litigiul pe cale amiabilă, expirarea termenului sau renunțarea la acțiune a reclamantului. Totodată, s-a constatat că procesele de mediere judiciară au o durată excesivă, în medie 3-9 luni, cu toate că în conformitate cu Codul de procedură civilă acest termen nu poate depăși 45 de zile.

 

Proiectul urmează a fi examinat în lectura a doua.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.