29
01 2021
596

MEI: Propunerile de măsuri economice în contextul COVID-19

Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat propuneri ce țin de extinderea măsurilor economice pentru anul 2021, obiectivul general al acestora fiind recuperarea creșterii economice a Moldovei și asigurarea bunăstării populației care sunt afectate de pandemia COVID-19. Propunerile au la bază rezultatele unei analize a datelor primare, inclusiv a celor publicate de Biroul Național de Statistică, cât și  consultarea detaliată a mai multor studii realizate de organizațiile de profil și experți din domeniul economic.
 
În vederea recuperării economice, MEI propune realizarea acțiunilor axate pe stimularea și dezvoltarea capitalului productiv și a competitivității companiilor, punând accent pe transformarea digitală a economiei și a administrației publice, pe relansarea activităților economice prin investiții în domenii-cheie ale infrastructurii publice și pregătirea economiei pentru tranziția către o economie durabilă.
 
Documentul elaborat stabilește trei obiective specifice. Limitarea impactului socio-economic al COVID-19 stabilește drept prioritate pe termen scurt a Guvernului asigurarea capitalului circulant necesar pentru întreprinderile afectate de COVID-19 ca urmare a închiderii temporare a activităților, reducerii cererii de consum și întreruperilor din lanțul de aprovizionare.
 
Acest deziderat poate fi realizat prin suportul acordat pentru revenirea în afaceri a ÎMM care sunt în dificultate sau au falimentat, dar și prin suportul pentru restructurarea și achitarea restanțelor fiscale. În acest context, vor fi promovate și politici de transformare digitală care să faciliteze operațiunile și interacțiunea cu cetățenii în furnizarea serviciilor publice, interacțiunea companiilor între ele etc.
 
Recuperarea economică a companiilor moldovenești (al doilea obiectiv) se propune a fi realizată prin dezvoltarea programelor noi de suport a mediului de afaceri, fiind încurajate inițiativele antreprenoriale în domeniul economic și stimulate sectoarele economice de înaltă valoare adăugată, cu potențial de export, care valorifică rezultatele inovării și cercetării prin dezvoltarea de produse, contribuind la creșterea competitivității produselor autohtone. Măsurile, în opinia autorilor inițiativelor, vor spori productivitatea în economia reală, asigurând crearea locurilor de muncă, creșterea puterii de cumpărare și apariția de noi produse și servicii.
 
Al treilea obiectiv ține de adaptarea economiei la funcționarea în condițiile unei pandemii prelungite și tranziția la o economie mai rezilientă. Aici accentul se va face pe realizarea potențialului de inovare al ÎMM și trecerea la o economie circulară favorabilă incluziunii și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei, ce ar putea asigura securitatea pe termen lung a resurselor, dar și stocurile necesare importante pentru a face față provocărilor viitoare. Pentru stimularea creșterii economiei, vor fi necesare proiecte de infrastructură care ar asimila resursele de muncă disponibile, inclusiv migranții reveniți acasă.
 
În cazul susținerii propunerilor elaborate, pentru implementarea acestora, în anul 2021, conform estimărilor MEI, vor fi necesare resurse financiare: din bugetul de stat se preconizează a fi alocate 220 mil. lei, credite în infrastructură – 400 mil. euro, necesarul de asistență externă fiind estimat la circa 597 mil. lei.
 
Documentul conține și propuneri de măsuri concrete, inclusiv suport pentru restructurarea și achitarea restantelor fiscale și anume acordarea creditelor fiscale prin elaborarea mecanismului de achitare a obligațiilor fiscale în rate (prioritar pentru bunii platnici). În același context,  este examinată posibilitatea reducerii valorii majorării de întârziere la impozite și taxe, contribuții sociale și prime medicale pe parcursul anilor 2020-2021 (de asemenea pentru bunii platnici).
 
Propunerile includ și posibilitatea definirii unor reguli speciale privind tratamentul fiscal al datoriilor compromise acumulate în rezultatul imposibilității onorării obligațiilor contractuale din cauza situației epidemiologice și a altor situații excepționale; elaborarea modificărilor documentelor normative prin care, în perioada instaurării regimului de urgență, controalele față de sectorul IMM capătă un caracter consultativ.
 
În scopul reducerea poverii administrative (acte permisive și costuri), de licențiere și autorizare prin implementarea instrumentelor digitale este propusă studierea posibilității de simplificare a cerințelor și procedurilor fiscale, de evidență contabilă, raportare și de alt gen pentru activitățile economice individuale și întreprinderile micro și formularea unor opțiuni fiscale viabile pentru reprezentanții industriei creative (designeri, persoane responsabile de aranjamente fonice și vizuale etc.)
 
Totodată, autorii inițiativelor solicită asigurarea posibilității de înregistrare și radiere a afacerilor la distanță, inclusiv operarea modificărilor la documentele de constituire.
 
Toate propunerile elaborate pot fi consultate aici
 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.