Știri

Metode şi surse indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice. Intrebări și răspunsuri

Ce reprezintă metodele şi sursele indirecte?

1. Metoda indirectă de estimare metodă de determinare a venitului impozabil estimat prin intermediul analizei situaţiei fiscale a persoanei fizice, utilizînd informaţii şi din alte surse decît dările de seamă fiscale ale persoanei respective.

2. Sursa indirectă de informaţie orice sursă pasibilă să furnizeze documente, informaţii, explicaţii şi/sau alte probe referitoare la persoana fizică supusă verificării şi/sau referitoare la situaţii similare produse în condiţii similare relevante pentru estimarea venitului impozabil prin metode indirecte.

De ce sunt necesare metodele şi sursele indirecte? Metodele şi sursele indirecte sunt necesare pentru că: • Înscrierile contabile pot să nu reflecte situaţia financiară reală • Metodele indirecte asistă controlorii fiscali la determinarea obiectivă a obligaţiei fiscale • Nedepunerea declaraţiilor • Avere inexplicabilă sau venitul declarat nu reflectă standardul de viaţă al contribuabilului.

Cine sunt subiecţii estimării prin metode indirecte? Subiecţi ai estimării prin metode indirecte sînt persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi care:

  1. în perioada unui an fiscal, începînd cu 1 ianuarie 2012, obţin proprietăţi (bunuri imobiliare, valori mobiliare, mijloace de transport, mijloace băneşti) ce depăşesc cumulativ suma de un milion de lei, cu excepţia persoanelor fizice proprietari ai bunurilor imobiliare care au început construcţia pînă la 1 ianuarie 2012, iar înregistrarea la organul cadastral au efectuat-o după aceasta dată;
  2. efectuează pe parcursul unui an fiscal, începînd cu 1 ianuarie 2012, cheltuieli individuale, altele decît cele specificate mai sus, ce depăşesc suma de 500 mii lei.

Care sunt recomandările Serviciului Fiscal de Stat aduse la cunoştinţa cetăţenilor în legătură cu punerea în aplicare a metodelor şi surselor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice?

  • să efectueze şi să înregistreze documentar la preţurile care au avut loc în realitate, orice tranzacţie în mod legal, inclusiv cele de vânzare/cumpărare a imobilelor, mijloacelor de transport, altor bunuri costisitoare;
  • să solicite oficializarea salariului, ce corespunde sumei obţinute de-facto, refuzînd la fenomenul achitării „salariilor în plic” şi alte acţiuni frauduloase ale agenţilor economici;
  • să solicite de fiecare dată eliberarea bonului de casă;
  • să declare în mod legal şi ulterior să păstreze documentele ce autentifică intrarea legală în ţară (declaraţiile vamale, confirmările transferului bancar, etc.), în perioada de după 01 ianuarie 2012, a veniturilor obţinute în afara Republicii Moldova, inclusiv celor ce sunt transmise rudelor şi afinilor de pîna la gradul III;
  • să depună anual, către 31 martie, Declaraţia cu privire la impozitul pe venit, declarînd în mărime deplină toate veniturile impozabile;
  • să depună la inspectoratul fiscal teritorial după locul de domiciliu, Declaraţia persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti la situaţia din 01 ianuarie 2012 (acţiune de o singură dată);
  • în cazul, în care va fi inclus în lista propusă pentru control, să depună Declaraţia cu privire la proprietate şi să colaboreze cu organul fiscal, aceasta oferindu-i posibilitatea de a fi scutit de amenzi.


via | www.fisc.md

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

4086 vizualizări

Data publicării:

11 Martie /2017 11:00

Domeniu:

Impozitul pe venit | Persoana fizică

Etichete:

persoane fizice | impozit pe venit | situatia fiscala | SFS | venit impozabil

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon