15
05 2020
617

Metodologia de elaborare a standardelor ocupaţionale va fi actualizată

Standardele ocupaţionale reflectă valorile profesionale specifice ocupației şi se formulează într-un limbaj explicit, pentru a fi înţeles de către toate categoriile de utilizatori, cu respectarea egalităţii de gen, vârstă, origine etnică, cultură, mediu de reşedinţă etc. și vor fi elaborate de către comitetele sectoriale pentru formarea profesională, entitățile publice și private (asociațiile profesionale, patronatele, sindicatele, asociațiile obștești, agenții economici, instituțiile publice de cercetare și educație) cu condiția ca acestea să dispună de experți certificați în elaborarea standardelor. Proiectul unei noi metodologii de elaborare a standardelor ocupaţionale a fost examinat ieri, 14 mai, de secretarii de stat. Documentul urmează a fi aprobat prin hotărâre de Guvern, iar după punerea în aplicare a proiectului Hotărârea Guvernului nr. 863/2014 „Pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a standardelor ocupaţionale” urmează a fi abrogată. Conform proiectului, standardul ocupațional este documentul care descrie atribuţiile şi sarcinile de lucru, competențele generice și profesionale specifice unei ocupații dintr-un domeniu de activitate, reperele calitative asociate îndeplinirii acestora și sunt necesare pentru asigurarea calităţii formării profesionale a resurselor umane, identificarea competenţelor și corelarea studiilor profesionale iniţiale şi continue cu cerinţele pieţei muncii. Proiectul prevede că finanțarea elaborării standardelor va fi realizată prin contractarea directă sau prin concurs de oferte de comitetele sectoriale pentru formarea profesională sau entitățile publice și private prin intermediul unui contract cu caracter civil. În cazul finanţării de la bugetul de stat, entitățile ce vor elabora standardele vor fi selectate în baza procedurii de achiziţii publice. Pentru elaborarea standardelor ocupaţionale vor fi create grupuri de lucru din 5 membri: 3 dintre aceștia vor fi reprezentanţi ai agenţilor economici din domeniu, dintre care cel puțin unul care a participat la elaborarea profilului ocupațional, un reprezentant al comitetului sectorial sau entității și un coordonator-expert în elaborarea standardelor ocupaționale. Reprezentanții agenților economici vor avea studii medii de specialitate sau superioare şi experienţă de cel puţin 3 ani de activitate în domeniu.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.