25
06 2020
799

Mijloace pentru oferirea garanțiilor în exercitarea atribuțiilor BNM vor fi compensate

În cazul în care instanța de judecată printr-o hotărâre sau act legal va constata  îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii, cu rea-credință, a oricărui fapt legat de exercitarea atribuțiilor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), care a cauzat prejudicii unor terți, cheltuielile ocazionate se compensează regulatorului de către persoana în privința căreia a fost adoptată această hotărâre, dacă cheltuielile au fost suportate de BNM.
 
În Parlament este înregistrat un proiect de lege  ce prevede modificarea art. 35 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei. 

 

Acesta propune completarea prevederilor actuale cu unele noi ce ar acorda posibilitatea persoanei angajate la BNM de a-și achita din propriile surse cheltuielile ce țin de apărarea drepturilor sale în cadrul unui proceduri judiciare penale, civile sau contravenționale.

 

Totodată, proiectul prevede că persoana va restitui sumele de bani achitate de BNM, în cazul în care instanța judecătorească constată că aceasta a acționat cu rea-credință în exercitarea atribuțiilor Băncii Naționale.

 

La momentul actual art. 35 din Lege prevede că membrii organelor de conducere ale BNM, lichidatorul desemnat de aceasta, precum și personalul nu răspund civil, administrativ sau penal pentru actele sau faptele îndeplinite ori pentru omisiunea realizării unor fapte în exercitarea atribuțiilor lor. Totodată, alin. 2 din acest articol prevede că cheltuielile ce țin de procedurile inițiate împotriva persoanelor menționate sunt suportate de BNM.

 

Potrivit notei informative, se estimează o diminuare a mijloacelor financiare alocate de BNM în vederea asigurării garanțiilor în exercitarea atribuțiilor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.