15
10 2021
148

Ministerul Economiei: se atestă temperarea ritmurilor de creștere a datoriei de stat

Datoria de stat administrată de Guvern, conform datelor de la sfârșitul lunii august 2021, a atins nivelul de 73,5 mld. lei. Potrivit datelor din Raportul lunar privind evoluția social-economică a Republicii Moldova publicat de Ministerul Economiei, datoria internă, care deține ponderea 45,3% în valoarea totală a datoriei de stat, a atins 33,3 mld. lei și a crescut cu 20,6% față de aceeași situație din anul precedent. Datoria de stat externă, cu o pondere de 54,7% în total, de a însumat 40,2 mld. lei, majorându-se cu 19,6%.
 
Autorii raportului explică majorarea nivelului de îndatorare a țării prin faptul că Guvernul a fost nevoit să apeleze la împrumuturi interne și externe pentru a putea acoperi cheltuielilor bugetare ce țin de depășirea consecințelor pandemiei, care se menține și în anul curent. Totuși, se atestă temperarea ritmurilor de creștere a datoriei de stat.

 

Datoria de stat internă s-a majorat în perioada analizată din contul emisiunii mai mari a valorilor mobiliare de stat (VMS) pe piața primară. S-a accentuat interesul investitorilor față de VMS emise pe 182 zile, ponderea cărora s-a majorat de la 27% la 28,6%, și 364 zile (de la 45,8% la 53,1%). Totodată, s-a diminuat ponderea VMS emise pe 2 ani de la 7,4% la 4,7%, dar și a celor emise pe 3 ani – de la 8% la 4%.

 

Rata medie a dobânzii la VMS, demonstrează datele din Raport, s-a majorat neesențial de la 5,10% până la 5,19%, iar investitorii din sectorul bancar continuă să domine piața VMS cu 84%.

 

În document este menționat și faptul că, în luna aprilie a anului curent, au fost emise pentru prima dată în istoria Moldovei obligațiuni de stat pe 7 ani, la o rată anuală a dobânzii fixe de 6,5%. Principalii cumpărători ai acestor VMS au fost băncile-dealeri primari și investitorii instituționali.

 

Datoria de stat externă administrată de Guvern a însumat la situația din 31 august circa $2,27 mld. și a înregistrat o creștere de 12,4%. Factorul principal al majorării nivelului de îndatorare a țării sunt intrările de surse externe de finanțare, care au constituit în lunile ianuarie-august ale anului curent $184,1 mil.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.