03
09 2019
2246

Ministerul Finanțelor a abrogat Ordinul nr.160

Autoritățile contractante vor organiza și desfășura procedurile de achiziții publice de servicii de pază conform Documentațiilor standard pentru realizarea serviciilor publice de servicii, aprobate prin ordinele ministrului Finanțelor nr.174 (Cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii) și nr.175 (Cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri), ambele din 5 octombrie 2018, în funcție de tipul procedurii de achiziție publică aplicată. Aceasta, deoarece, prin Ordinul nr.105 din 29 iulie curent, Ministerul Finanțelor a abrogat Ordinul nr. 160/2017 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii de pază. Documentul a intrat în vigoare la data publicării în MO – 2 septembrie 2019. Amintim că, conform prevederilor Documentației standard aprobate, autoritatea contractantă emite Documentele de atribuire în vederea achiziționării de servicii, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (FDA). Totodată, la baza atribuirii contractului de achiziţie stau principiile liberei concurențe, eficienţei utilizării fondurilor publice și minimizării riscurilor autorităților/entităţilor contractante, transparenţei și ale tratamentul egal, imparțial și nedescriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici. Alte principii de care se va ține cont sunt protecția mediului, respectarea ordinii de drept, confidenţialitatea și asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică, participant la care, în condițiile Legii nr.131, poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.