07
03 2022
263

Ministerul Finanțelor asigură gestionarea eficientă a finanțelor publice

În lunile ianuarie-februarie ale anului 2022 în bugetul public național (BPN) au fost acumulate venituri în sumă de 11,8 mld. lei, în creștere cu 1,7 mld. lei față de perioada similară a anului precedent, comunică Ministerul Finanțelor. În aceeași perioadă cheltuielile au constituit 13,1 mld. lei, care comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021 sunt mai mari cu 2,1 mld. lei. Executarea BPN s-a încheiat cu un deficit în sumă de 1,3 mld. lei, iar soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale BPN au constituit 10,2 mld. lei.
 
Totodată, veniturile bugetului de stat în primele două luni ale anului 2022 au constituit 7,3 mld. lei, majorându-se cu 1,2 mld. lei. 
 

În perioada de raportare veniturile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat au constituit 3,1 mld. lei, cu 0,3 mld. lei mai mult față de perioada respectivă a anului 2021, iar veniturile administrare de către Serviciul Vamal – 4,5 mld. lei, fiind în creștere cu 1,0 mld. lei comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

 

Cheltuielile bugetului de stat au fost executate în sumă de 9,3 mld. lei, acestea fiind mai mari cu 1,6 mld. lei comparativ cu perioada similară a anului 2021. Executarea bugetului de stat s-a încheiat cu un deficit în sumă de 2,0 mld. lei, iar soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului de stat au constituit 6,8 mld. lei.

 

Ministerul Finanțelor anunță că a asigurat onorarea tuturor angajamentelor de plată pentru lunile ianuarie-februarie a anului curent, plățile fiind finanțate integral.

 

Conform Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, prioritară este onorarea obligațiunilor de deservire a datoriei de stat externă și internă, precum și achitarea salariilor, pensiilor și prestațiilor sociale. De asemenea, autoritatea a reiterat faptul că nu există riscuri de neexecutare/stopare a cheltuielilor aprobate în buget, dat fiind faptul că bugetul dispune de resurse financiare suficiente și asigură în permanență un management prudent al lichidităților.

 

Gestionarea eficientă a finanțelor publice reprezintă prioritate maximă pentru Ministerul Finanțelor.


via | mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.