28
01 2019
1134

Ministerul Finanțelor poate suspenda finanțarea APC și UAT

Ministerul Finanțelor va suspenda temporar finanţarea de la bugetul de stat a celor autorităţi, instituţii și altor beneficiari de mijloace bugetare care nu vor prezenta la timp rapoartele privind utilizarea mijloacelor alocate, nu vor înlătura în termenele stabilite încălcările şi neajunsurile depistate, precum şi nu vor prezenta alte rapoarte, documente sau informaţii solicitate. Ordinul nr.215 al Ministerului Finanțelor din 28 decembrie 2018 a fost publicat în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare vineri, 25 ianuarie 2019. Anexă la acest ordin este Regulamentul privind mecanismul de suspendare temporară a finanţării de la bugetul de stat a autorităţilor/instituţiillor bugetare şi altor beneficiari de mijloace bugetare. Prevederile documentului sunt aplicabile autorităților publice locale de nivelul I, de nivelul II, dar și autoritățile publice centrale. În cazul în care acestea vor încălca condițiile enumerate supra, direcțiile din cadrul Ministerului Finanțelor, conform domeniilor patronate, vor întocmi o notă-raport către conducerea Ministerului Finanțelor pentru suspendarea temporară a finanțării. Fiind acceptată, aceasta va servi temei pentru suspendarea finanțării APC sau a UAT respective. Totodată, Regulamentul prevede că, după prezentarea rapoartelor și informațiilor solicitate, precum și înlăturarea încălcărilor şi neajunsurilor depistate, finanțarea autorităților publice respective va fi reluată. NOTĂ: La 20 iulie 2018 în MO au fost publicate completările la Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscale nr.181/2014. Astfel, art.80 a fost suplinit cu alin.9, conform prevederilor căruia ”pentru autoritățile/instituțiile bugetare și alți beneficiari de mijloace bugetare care nu au prezentat la timp rapoartele privind utilizarea mijloacelor alocate, nu au înlăturat în termenele stabilite încălcările şi neajunsurile depistate, precum şi nu au prezentat alte rapoarte/documente/informaţii solicitate, Ministerul Finanțelor suspendă temporar finanțarea de la bugetul de stat a autorităților/ instituțiilor bugetare și a altor beneficiari de mijloace bugetare”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.