Știri

Ministerul Finanțelor prezintă CALM proiectul politicii fiscale pentru anul 2021

Reiterând deschiderea pentru discuții pe marginea oricărui subiect reflectat în proiectul de lege privind politica fiscală și vamală pentru anul 2021, Ministerul Finanțelor a organizat o ședință cu participarea reprezentanților Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) pe marginea subiectelor ce vizează măsurile de ordin fiscal, fiind puse în discuție propunerile ce se conțin în proiectul de lege privind politica fiscală și vamală ce vin să consolideze autonomia financiară și decizională a autorităților locale.
 
Acestea țin de:
  • anularea reducerii de 15% la achitarea impozitului pe bunuri imobiliare;
  • acordarea dreptului autorităților locale din localitățile rurale de a stabili de sine stătător în limitele de la 0,05% până la 0,4% a cotei impozitului pe bunurile imobiliare;
  • acordarea competențelor de a stabili taxe locale speciale pentru prestarea serviciilor publice locale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal, în mărimea și modul stabilit de autoritățile publice locale.

 

Dezvoltarea economică și, respectiv, asigurarea sustenabilității bugetare, atât la nivel central cât și la nivel local, este realizată de către contribuabili, care își asumă toate riscurile de antreprenoriat. Or, lipsa de certitudine și previzibilitate fiscală influențează puternic deciziile investiționale a mediului de afaceri. Pe acest motiv și urmare a multiplelor solicitări din partea mediului de afaceri și asociațiilor de business, se propune stabilirea în Codul fiscal a unor plafoane a mărimilor maxime a taxelor locale, care sunt necesare agenților economici și autorităților publice locale sub aspectul previzibilității extinderii obligației fiscale.

 

Atât Constituția Republicii Moldova, cât și Carta Europeană a Autonomiei Locale, prevăd stabilirea cotelor taxelor locale de către autoritățile publice locale în limitele legii. Dreptul legiuitorului de a stabili unele limite a taxelor locale este indicat inclusiv în conținutul raportului explicativ care însoțește Carta Europeană a Autonomiei Locale, unde se explică că legislațiile centrale sau regionale pot fixa limite generale pentru împuternicirile colectivităților locale în materie fiscală.

 

Amintim că toate măsurile incluse în proiectul de lege privind politica fiscală și vamală pentru anul 2021 au fost supuse unui amplu proces de consultări publice cu toate părțile interesante, a căror participare activă și responsabilă în cadrul acestui exercițiu a avut un aport valoros la elaborarea și definitivarea proiectului de lege.

 

Proiectul de lege respectiv urmează să fie examinat de către Guvern, iar decizia finală privind adoptarea acestor măsuri de politică fiscală și vamală aparține Parlamentului.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

652 vizualizări

Data publicării:

27 Noiembrie /2020 15:12

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon