09
02 2016
955

Ministerul Finantelor a publicat rapoarte privind implementarea Directivelor UE cu privire la contabilitate si audit în legislația națională

În vederea executării pct. 27 al Capitolului 3 „Dreptul societăţilor comerciale, contabilitate şi audit şi guvernanţă corporativă” al Hotărîrii Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 2014 „Cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeana în perioada 2014-2016”, Ministerul Finanţelor a prezentat pentru informare Tabelul de Transpunere în legislaţia naţională a Regulamentului (UE) NR. 537/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerinţe specifice referitoare la auditul statutar al entităţilor de interes public şi de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei Detalii concept privind transpunerea Directivei privind contabilitatea 2013/34/EU si Directivei privind auditul 2006/43/EU în legislația națională Concept privind transpunerea Directivei privind contabilitatea 2013/34/EU si Directivei privind auditul 2006/43/EU în legislația națională

via | mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.